energia odnawialna jako szansa rozwoju powiatu nowosadeckiegoW dniu 21 marca w Instytucie Technicznym, odbyła się konferencja pt. „Energia odnawialna jako szansa rozwoju powiatu nowosądeckiego”. Konferencja odbyła się pod patronatem Posła na Sejm RP Andrzeja Czerwińskiego, a organizatorami byli Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem gości przez Starostę nowosądeckiego Jana Golonkę, następnie w imieniu Rektora PWSZ Nowy Sącz głos zabrał Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr inż. Mariusz Cygnar, który zaprezentował ofertę edukacyjną Uczelni.

Poseł na Sejm RP Andrzej Czerwiński w swoim wystąpieniu przedstawił planowane zmiany w prawie energetycznym, które będą znaczący sposób wpływać na koncepcje tworzenia przedsięwzięć związanych rozwojem energetyki odnawialnej. Wskazał także na potrzebę wykonania przeglądu możliwości poszczególnych regionów kraju pod kontem realizacji przedsięwzięć związanych energetyką odnawialną. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Poseł zachęcał do wzięcia udziału w pilotażowym programie ” Inteligentne sieci”.

Część referatową rozpoczął prof. dr hab. inż. Jarosław Fraczek – pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i PWSZ w Nowy Sączu, który przybliżył problematykę paliw stałych jako alternatywne źródła pozyskiwania energii oraz zaprezentował wyniki badań w tym zakresie, a także szanse rozwoju i zagrożenia dla tego sektora.

Kolejny referat wygłosił dr inż. Zdzisław Ząber – właściciel firmy z branży małej energetyki, przedstawiając szanse na lokalne pozyskiwanie energii odnawialnej w postaci energetyki wodnej i wiatrowej. W szczególności palny rozwoju w regionie nowosądeckim, a także trudności w realizacji przedsięwzięć tego typu w naszym regionie.

Dr inż. Rafał Mięso związanych z branżą produkcji paliw, przedstawił instalacje do produkcji paliw oraz postęp technologiczny w tej dziedzinie.

Możliwości pozyskiwania środków z różnych programów Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przybliżyła Pani Monika Bochenek.

Działalność organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities działającą na rzecz pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii przedstawiła Pani Marta Stankiewicz.

Ostatni etap konferencji poświęcony był prezentacji przykładów działań i efektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Przed budynkiem Instytutu Technicznego odbyła się prezentacja oferty urządzeń związanych z energetyką odnawialną, prezentowaną przez jedną z firm z branży.

Konferencja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

malopolska noc naukowcow w instytucie technicznymStało się tradycją, iż w ostatni wrześniowy piątek w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma miejsce cykliczne wydarzenie pt. „Małopolska Noc Naukowców”. Ten dzień, a właściwie noc należała do szerokiego grona sympatyków wiedzy i nauki. Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki naukowca oraz zachęcenie ich do wybrania kariery naukowej.