W ramach uprzednio podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu i Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Tychy - w dniu 07.07.2017 zostały przeprowadzone w sali konferencyjnej FCA obrony czterech prac dyplomowych magisterskich studentów Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Tematyka prac dyplomowych została uzgodniona z FCA oraz zaakceptowana przez Radę Naukową IT z ukierunkowaniem na rozwiązanie rzeczywistych problemów wynikających z ciągłego doskonalenia procesu produkcji samochodów w fabryce.

Przewodniczącym Komisji był J.M. Rektor PWSZ prof. Mariusz Cygnar a członkami byli: prof. Bogusław Cieślikowski (promotor 3-ech prac dypl.), dr inż. Edmund Kulawik (promotor jednej pracy dypl.) a także dr inż. Sławomir Kowalski.

Dwie prace naszych Studentów tj. inż. Agnieszki Turek pt.: „Opracowanie systemu wizyjnego do weryfikacji produkcyjnego pozycjonowanie elementów karoserii samochodu” i inż. Dawida Mleczek pt’: „Optymalizacja organizacyjna stanowisk podmontaży wydziału produkcyjnego” zostały już wdrożone w procesie produkcyjnym montażu samochodów FIAT 500 i LANCIA Y.

Pozostałe prace miały charakter studialny, zostały ukierunkowany na wykazanie celowości modyfikacji istniejących systemów organizacji produkcji, tj. praca inż. Marka Kuropeski pt.: „Opracowanie systemu zarządzania obrotem palet i pojemników na wydziale produkcyjnym fabryki samochodów z wykorzystaniem technologii RFID” oraz inż. Dawida Szwec pt.: „Analiza organizacji pracy stanowisk montażowych wybranych podzespołów w powiązaniu z transportem na linię montażową”.

W obronie prac dyplomowych uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji FCA oraz jednostek technologicznych i logistycznych, którzy również skierowali pytania do dyplomantów nawiązujące do zagadnień podjętych w pracach dyplomowych. Studenci udzielili nie tylko wyczerpujących odpowiedzi na pytania egzaminu dyplomowego lecz również wykazali znajomość zagadnień specjalistycznych procesu produkcji samochodów w FCA.

Podczas ogłoszenia wyników egzaminu dyplomowego J.M. Rektor PWSZ prof. Mariusz Cygnar zwrócił uwagę na znaczenie podjętej tematyki prac dyplomowych, które wpisują się w system praktycznego profilu studiów, stanowiąc przykład realizacji rzeczywistej współpracy pomiędzy PWSZ i FCA w ramach podpisanego uprzednio porozumienia. Dyplomanci przekazali egzemplarze swoich prac dyplomowych Dyrekcji Fiat Chrysler Automobiles. Ze strony dyrekcji FCA Poland S.A. wyrazy uznania dla naszych Studentów przekazał mgr inż. Jan Drapała.

Możliwość realizacji a następnie przeprowadzenie prezentacji i obron prac dyplomowych naszych Studentów z udziałem pracowników Fiat Chrysler Automobiles ma duże znaczenie dla realizacji procesu dydaktycznego w naszej Uczelni. FCA jest siódmym co do wielkości producentem samochodów na świecie, skupiając takie Marki motoryzacyjne jak: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, SRT i Maserati, oraz Mopar.

 

 

Po zakończeniu obrad w ramach VII International Congress on Commbustion Engines, w którym uczestniczyli i przedłożyli publikację naukową J.M. Rektor PWSZ prof. Mariusz Cygnar i prof. Bogusław Cieślikowski, nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy w dniu 28.06.2017 z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych (PIMR) w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

PIMR reprezentował Dyrektor Naczelny prof. Tadeusz Pawłowski i Zastępca Dyrektora ds. naukowych prof. Jan Szczepaniak natomiast ze strony naszej Uczelni porozumienie podpisał J.M. Rektor prof. Mariusz Cygnar. W spotkaniu uczestniczył także Pełnomocnik ds. badań i współpracy naukowej PWSZ prof. Bogusław Cieślikowski.

Nawiązanie współpracy z czołowy jednostką wpisującą się w strukturę naukowego zaplecza badawczo rozwojowego dla gospodarki, innowacyjnych technologii i badań naukowych na potrzeby rolnictwa i przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych ma istotne znaczenie w dziedzinie podejmowania wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych, pozyskiwania środków oraz transferu wiedzy do gospodarki.

PIMR jest jedynym instytutem badawczym oferującym na polskim rynku swoje usługi w zakresie nowoczesnego rolnictwa na światowym poziomie jakości podejmując prace w przykładowo wskazanych dziedzinach:

 • projektowanie i badanie maszyn i urządzeń rolniczych przy zastosowaniu nowoczesnych technik komputerowych,
 • modelowanie i badanie struktury maszyn w aspekcie kinematyki, naprężeń i odkształceń przy zastosowaniu systemów SOLID EDGE, Pro/ENGINEER, IDEAS,
 • sporządzanie wielopunktowych charakterystyk obciążeń dynamicznych podczas polowej eksploatacji maszyn,
 • modelowanie i optymalizacja własności dynamicznych oraz diagnostyka wibroakustyczna maszyn i zespołów, przy zastosowaniu eksperymentalnej analizy modalnej,
 • inżynieria materiałowa, diagnostyka i dobór materiałów dla sprzętu rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem polimerów i powłok ochronnych,
 • opracowywanie i wykonawstwo urządzeń elektronicznych do monitorowania, nadzorowania i sterowania pracą urządzeń mechanicznych,
 • badania bezpieczeństwa maszyn dla potrzeb oceny zgodności na znak CE oraz dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B":
 • badania zużycia paliwa pojazdów silnikowych oraz badania polowe i eksploatacyjne maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i leśnych,
 • opracowania dokumentacji zgodności, w tym analiza i ocena ryzyka w zakresie dyrektywy maszynowej i dyrektywy niskonapięciowej UE,
 • badania opryskiwaczy przez Autoryzowaną Stację Kontroli Opryskiwaczy zgodnie z wymaganiami GIOR,
 • organizowanie wystawiennictwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich i Międzynarodowych Targach Rolniczych POLAGRA-FARM oraz zagranicznych wystawach w Brukseli i Paryżu.

Współpraca służyć będzie w szerokim zakresie wzbogaceniu procesu dydaktycznego oraz promowaniu osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji dla obu stron.

 

 

 

 

 

 

W dniach 20-23 czerwca 2017 r. w Krynicy Zdrój w Ośrodku Galicya, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje”, organizowana m.in. przez Katedrę Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Katedrę Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej Im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zakres tematyczny konferencji obejmował szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE w tym gospodarkę odpadami i ciepłem.

W Konferencji wzięli udział studenci z Koła naukowego „Ekologus” inż. Danuta Kamińska, inż. Kinga Kostrzewa wraz z opiekunem dr inż. Grzegorzem Przydatek.

Podczas konferencji został wygłoszony referat pt. „Analysis of municipal waste management in the chosen urban community on the basis of selectively collection”. Opracowany artykuł zostanie przekazany do recenzji celem opublikowania w formie monografii naukowej w indeksowanej bazie Web of Science.

 

 

W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyło się oficjalne rozdanie nagród przyznanych w Konkursie Informatycznym. Już po raz szesnasty uczniowie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Sądecczyzny i powiatu limanowskiego zmierzyli się z zadaniami z zakresu programowania.

Organizowany co roku przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu konkurs ma na celu odkrywanie i rozwijanie talentów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w dziedzinie programowania.

Z bardzo trudnymi zadaniami z tego zakresu zmagali się uczestnicy w dwóch grupach wiekowych.

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Informatycznego czuwali dr inż. Józef Zieliński i dr inż. Grzegorz Litawa wspierani przez studentów z Koła Naukowego Informatyków.

Przygotowane przez organizatorów zadania pozwoliły wykazać się młodym ludziom znajomością algorytmiki i matematyki w programowaniu w językach wysokiego poziomu. Wszyscy uczniowie wykazali się wysokim poziomem prezentowanej wiedzy i umiejętności.

Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się uczniowie:

1. Jakub Serwatka
1. Piotr Zborowski
3. Mikołaj Pajor

 

W grupie szkół ponadgimnazjalnych najlepsze wyniki osiągnęli:

1. Filip Wesołowski
2. Bartłomiej Talarczyk
3. Piotr Adamek


Gratulujemy nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom.

Dziękujemy ich opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.

W rozdaniu nagród wzięli udział m.in.: prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dyrektor Instytutu Technicznego, dr inż. Józef Zieliński, dr inż. Grzegorz Litawa oraz studenci Koła Naukowego Informatyków.

Miło nam ogłosić listę laureatów XVI edycji Konkursu dla młodych informatyków.

Wyniki konkursu dla gimnazjów:

1. Jakub Serwatka
1. Piotr Zborowski
3. Mikołaj Pajor

Drugie miejsce nie zostało przyznane.

Wyniki konkursu dla szkół średnich:

1. Filip Wesołowski
2. Bartłomiej Talarczyk
3. Piotr Adamiak


Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy na oficjalne ogłoszenie wyników połączone z rozdaniem dyplomów w dniu 8 czerwca 2017 r. – godz. 11.00.

 

 

W dniu 26.05. 2017 na zaproszenie J.M. Rektora PWSZ dr hab. inż. Mariusza Cygnara i Dyrektora Instytutu Technicznego prof. hab. inż. Adama Ruszaja, w auli Instytutu Technicznego wygłosił wykład Dyrektor DELFO Polska S.A. mgr inż. Mirosław Malinowski, pt: „Procesy tłoczenia elementów karoseryjnych”.

DELFO Polska wchodzi w skład Grupy Magnetto, specjalizując się w produkcji wytłoczek, elementów spawanych i zgrzewanych oraz w technologii malowania proszkowego i kataforetycznego dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. Głównym odbiorcą na rynku polskim jest Fiat Chrysler Automobiles a na rynkach zagranicznych m.in.: GM Opel, Saab, PSA, VW, Volvo Cars. Zakład wprowadził zasady World Class Manufacturing oraz system wskaźników KPI's (Key Performance Indicators) pozwalający mierzyć i monitorować efektywność produkcji.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno studentów jak również pracowników IT. Wykładowca przedstawił ewolucję procesów tłoczenia elementów nadwozia samochodu zaczynając od ręcznej obsługi pras, przechodząc następnie do obecnie wyłącznie realizowanych procesów zrobotyzowanych na przykładowej linii składającej się z sześciu pras - każda o nacisku 1200 ton. Wskazał na innowacyjność procesu technologicznego prezentując najnowszą prasę transferową o nacisku 2000 ton a także schemat strukturalny wprowadzanej obecnie technologii w fabryce w Tychach, tj. linii tłoczenia blach na gorąco (w temp. 900 0C).

Wykład ilustrowany był slajdami oraz krótkimi filmami prezentującymi istotne fragmenty procesu technologicznego. Należy podkreślić, iż zakres tematyczny wykładu wykraczał znacznie poza relacje przekazu literatury tematu tłocznictwa, wzbogaconej przekazem zagadnień praktycznych, ugruntowanych wieloletnim doświadczeniem Wykładowcy.


W dniu 4 maja 2017 roku odbyła się wizyta studentów III roku kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Supermarkecie „RAFA” przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu z udziałem opiekuna dr inż. Grzegorza Przydatek.

Wizyta miała na celu przybliżenie tematu związanego z instalacjami chłodniczymi i ich eksploatacją, a jej zakres był bezpośrednio związany z tematyką odbywanych zajęć w zakresie przechowalnictwa i urządzeń chłodniczych.

Właściciel sklepu mgr inż. Rafał Świerczek zapoznał uczestników z wykazanym obiektem, przedstawiając szczegółowo zasady działania instalacji chłodniczej oraz opisując zadania poszczególnych elementów wchodzących w jej skład. Na zapleczu sklepu była możliwość obejrzenia urządzeń składowych centralnej instalacji chłodniczej tj. sprężarki, zaworu rozprężnego, butli z czynnikiem chłodniczym i panelu sterowania. Na zewnątrz budynku został zaprezentowany skraplacz. Po zapoznaniu z instalacją chłodniczą właściciel jednostki, omówił kwestie obsługi i serwisu urządzeń chłodniczych, w tym zużycia energii elektrycznej. Ponadto studenci zostali zapoznani z uwarunkowaniami chłodzenia, zamrażania i magazynowania znaczącego ilościowo asortymentu produktów spożywczych, znajdujących się na terenie sklepu.

Wizyta w Supermarkecie była bardzo cenna i interesująca ze względu na wiedzę przekazaną przez praktyka – właściciela sklepu i możliwość bezpośredniego poznania składowych instalacji służącej zapewnieniu odpowiednich warunków chłodzonym i mrożonym produktom.


 

W dniu 24.04.2017r. studenci z Koła Naukowego "Ekologus" działającego przy Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły PWSZ w Nowym Sączu pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatek odwiedzili po raz pierwszy Zakład Uzdatnia Wody w Starym Sączu.

Na wstępnie przedstawiciel Spółki Sądeckie Wodociągi mgr inż. Wiesław Trzajna zapoznał uczestników w formie multimedialnej z historią Spółki jak i obecnym etapem jej funkcjonowania, związanym z realizacją inwestycji przy znaczącym zaangażowaniu środków unijnych w zakresie z wodociągowania i skanalizowania miejsc na terenie Sądecczyzny, pozbawionych dostępu do wspominanych instalacji.

Studenci zostali również zapoznani z parametrami technicznymi Stacji, w tym wydajnością dobową wynoszącą do 14 tys. m3/dobę, a także z zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami uzdatniania wody ujmowanej z rzeki Dunajec. W Stacji woda poddawana jest między innymi procesowi ozonowania i filtracji w filtrach ciśnieniowych ze złożem z węgla aktywnego. Węgiel aktywny usuwa zanieczyszczenia odpowiedzialne za nieprzyjemny smak, zapach i barwę, związki organiczne oraz metale ciężkie. Końcowym procesem uzdatniania wody, który został przedstawiony uczestnikom była dezynfekcja promieniami UV i chlorem gazowym.

Podczas wizyty został zaprezentowany również system monitoringu i sterowania procesami technologicznymi uzdatnia wody w postaci aplikacji na komórki oraz inteligentnych programów na urządzeniach stacjonarnych.

Uczestnikom spodobała się organizacja pracy jak i zaawansowane technologie uzdatniania wody, która trafia każdego dnia do odbiorców z terenu Nowego Sącza i ościennych gmin.

 

 

 

order prof slipek

24 kwietnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 36 osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

W tak zacnym gronie znalazł się także prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek – rektor naszej Uczelni w kadencjach 2007-2015, a obecnie nauczyciel akademicki w Instytucie Technicznym.

Prof. Zbigniew Ślipek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Dera.