Informacja o działalności Koła Naukowego „VEHICULUM”

Koło Naukowe „Vehiculum” zostało założone z inicjatywy studentów kierunku Mechatronika w dniu 24 października 2013 roku.

Początkowo zakres działalności koła obejmował zagadnienia związane z konstrukcją pojazdów samochodowych oraz modelowaniem zjawisk gazodynamicznych w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych tłokowych silnikach spalinowych.

Obecnie, zakres ten został rozszerzony o zagadnienia związane z konstrukcją i eksploatacją wszystkich środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego i kolejowego.

W ramach działalności koła:

  • organizowane są cykliczne spotkania ze specjalistami firm związanych z przemysłem transportowym oraz Profesorami innych uczelni, na których studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów,
  • organizowane są wyjazdy naukowe do firm produkujących pojazdy, m in. FCA Poland w Tychach, NEWAG S.A. w Nowym Sączu, Volkswagen Motor Polska w Polkowicach,
  • organizowane są konferencje naukowe dla studentów, doktorantów i młodych naukowców,
  • studenci biorą czynny udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie,
  • tworzone są projekty koncepcyjne oraz prowadzone badania naukowe,
  • organizowane są konkursy dla szkół podstawowych i średnich promujących wiedzę z zakresu nauk technicznych.

 

Do tej pory zrealizowano następujące projekty:

  • opracowano projekt koncepcyjny oraz wykonano dokumentację 2D i 3D modelu silnika Sterlinga,
  • zorganizowano I Konferencję Koła Naukowego „Vehiculum” pt. „Przemysł i systemy transportowe”.

 

Zarząd Koła naukowego „Vehiculum”:

Prezes – Mateusz Nowak

Z-ca Prezesa – inż. Rafał Krok

Skarbnik – inż. Mikołaj Radzik

Sekretarz – inż. Michał Banach

Opiekun Koła Naukowego – dr inż. Sławomir Kowalski

Osoby wspierające działalność Koła Naukowego – mgr inż. Grzegorz Romanek, mgr inż. Marcin Dębiński

 


Kontakt:

Koło Naukowe „VEHICULUM”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Instytut Techniczny

Ul. Zamenhofa 1

33-300 Nowy Sącz

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Wydarzenia

Koło Naukowe „Vehiculum” współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSPORT I RATOWNICTWO MEDYCZNE W TRANSPORCIE

W dniach od 9 do 10 maja 2019 r. Instytut Zdrowia we współpracy z Kołem Naukowym "eRka" oraz Instytut Techniczny we współpracy z Kołem Naukowym "Vehiculum" miały zaszczyt zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transport i Ratownictwo Medyczne w transporcie".

Pierwszy dzień konferencji był dniem Instytutu Technicznego, gdzie prezentowano zagadnienia związane z rozwojem transportu oraz jego sytuacją w naszym kraju.

Drugi dzień natomiast, był dniem Instytutu Zdrowia. Słuchacze mogli zapoznać się ze sposobami ewakuacji osób poszkodowanych, transportem lotniczym, dotacjami unijnymi na potrzeby transportu oraz aspektami prawnymi dotyczącymi transportowania zwłok.

Dodatkowym akcentem konferencji był pokaz ewakuacji osoby poszkodowanej z samochodu osobowego z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz studentów z Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kierunku Ratownictwo Medyczne.

Udział studentów z Koła Naukowego VEHICULUM XVII w Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych

W dniach 9–11 września 2018 roku w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”, w której udział wzięli członkowie studenckiego koła „Vehiculum” w składzie Mateusz Nowak, Rafał Krok.

Konferencja prowadzona była w czterech blokach tematycznych. Nasi studenci przedstawiali swoje referaty z bloku nauk ścisłych oraz technicznych. Rafał Krok przedstawił referat pt. „Różnice dotyczące mocy i momentu obrotowego przy zasilaniu PB95 i LPG”, a Mateusz Nowak „Wpływ wartości ciśnienia ogumienia na poprawność badań zawieszeń samochodowych metodą EUSAMA”.

Wysoka jakość merytoryczna prezentowanych referatów pozwoliła naszym studentom zajęcie miejsc na podium konkursie na najlepszy referat. Rafał Krok zajął trzecie miejsce, Mateusz Nowak natomiast zajął drugie miejsce .

Opracowane artykuły zostaną opublikowane w pokonferencyjnej monografii naukowej.

 

Udział studentów z Koła Naukowego VEHICULUM XLII STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

W dniach 9–11 września 2018 roku w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”, w której udział wzięli członkowie studenckiego koła „Vehiculum” w składzie Mateusz Nowak, Rafał Krok.

Konferencja prowadzona była w czterech blokach tematycznych. Nasi studenci przedstawiali swoje referaty z bloku nauk ścisłych oraz technicznych. Rafał Krok przedstawił referat pt. „Różnice dotyczące mocy i momentu obrotowego przy zasilaniu PB95 i LPG”, a Mateusz Nowak „Wpływ wartości ciśnienia ogumienia na poprawność badań zawieszeń samochodowych metodą EUSAMA”.

Wysoka jakość merytoryczna prezentowanych referatów pozwoliła naszym studentom zajęcie miejsc na podium konkursie na najlepszy referat. Rafał Krok zajął trzecie miejsce, Mateusz Nowak natomiast zajął drugie miejsce .

Opracowane artykuły zostaną opublikowane w pokonferencyjnej monografii naukowej.

 

I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum pt. Przemysł i systemy transportowe

I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum pt. „Przemysł i systemy transportowe” odbyła się w dniach 19-21.04.2017r. Wzięło w niej udział 35 osób. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusza Cygnara oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj oraz delegat Prezydenta Miasta – Pan Grzegorz Dobosz, pełnomocnik Prezydenta ds. inwestycyjnych.

Gość specjalny konferencji Pan mgr inż. Kazimierz Opoka, rzeczoznawca samochodowy i biegły sądowy wygłosił referat pt. „Problem zabezpieczenia śladów rzeczowych na miejscu zdarzeń drogowych w kontekście ich dalszego wykorzystania na etapie technicznej rekonstrukcji ich przebiegu”. W bardzo interesujący sposób przedstawił znaczenie śladów wypadku drogowego na miejscu zdarzenia pod kątem ich wykorzystania przez prokuraturę i sąd. Wykład poparł sporą ilością dokumentacji fotograficznej a także zaprezentował dwa filmy przedstawiające moment zdarzenia drogowego, które zarejestrowały kamery samochodowe.

Wykłady plenarne wygłosili: dr Aldona Wota, dr inż. Tomasz Kądziołka, dr hab. inż. Jerzy Langman, prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski, prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis.

Studenci wygłosili referaty między innymi na temat mechaniki, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz problemy związane z ekologią w pojazdach. Nie zabrakło także referatów poruszających problemy współczesnego przemysłu.