W dniu 26.01.2018 r. zapraszamy społeczność akademicką (nauczycieli akademickich i studentów) Instytutu Technicznego na wydarzenie, którego celem jest przedstawienie wielowymiarowości działań projakościowych oraz zwrócenie uwagi na podejmowane w Instytucie inicjatywy zapewniające i wpływające na jakość kształcenia oraz dyskusję na ich temat.

Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

program

1. Stoisko informacyjne dla studentów na temat działań projakościowych, realizowanych w Instytucie (26.01.2018, godz. 9:00–12:00, korytarz na parterze ).

Konkursy dla studentów:

  • Konkurs na najlepszy pomysł „ Jakie Twoim zdaniem zmiany służące poprawie jakości kształcenia powinny zostać wdrożone w Instytucie Technicznym?”
  • Konkurs: Najlepszy dydaktyk w Instytucie Technicznym to...
    Wypełnioną kartę konkursową należy złożyć w trakcie Dnia Jakości Kształcenia do godziny 13:00 do przedstawicieli studentów, będących członkami Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ( stoisko informacyjne) lub po tym terminie w sekretariacie IT – najpóźniej do 30 stycznia do godziny 13:00 – ankiety można składać w godzinach przyjęć studentów.

(termin rozstrzygnięcia konkursów : 9 luty 2018r.)

2. Dyskusja na temat jakości kształcenia z udziałem władz Instytutu Technicznego i nauczycieli akademickich (26.01.2018, godz. 11:00 – 11:30, s.1.10).

3. Spotkanie informacyjne dla studentów dot. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Instytucie Technicznym – dr inż. Grzegorz Przydatek, dr inż. Grzegorz Litawa (26.01.2018, godz. 11:30–12:00, s. 1.10).

Zapraszamy

 

Regulamin Konkursu Dnia Jakości Kształcenia

Karta konkursowa – najlepszy pomysł

Ankieta – najlepszy dydaktyk