Dyrekcja Instytutu Technicznego

zaprasza na

wykład otwarty

prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla

„Rola przedsiębiorstwa
we współczesnej uczelni wyższej”

który odbędzie sięw dniu

12 stycznia 2018 r. o godz. 12:00

aula 0.7, Instytut Techniczny ul. Zamenhofa 1a

 

Profesor dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Robotyki i Mechatroniki