• dr hab. inż. Mariusz Cygnar profesor nadzw. - Rektor PWSZ
 • prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Przewodniczący - Dyrektor Instytutu Technicznego
 • dr hab. inż. Stanisław Pytel - Z-ca Dyrektora Instytutu Technicznego
 • prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis - Kierownik Zakładu MT
 • dr hab. Zenon Jabłoński - Kierownik Zakładu INF
 • dr inż. Grzegorz Przydatek - Kierownik Zakładu ZIP
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek
 • dr hab. inż. Volodymyr Pohrebenny
 • dr inż. Grzegorz Litawa - Przedstawiciel opiekunów praktyk studenckich
 • Jarosław Klimczak - Przedstawiciel studentów