Charakterystyka

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mają za zadanie wykształcić absolwentów, którzy sprostają podwyższonym wymaganiom przedsiębiorstw, szukających specjalistów posiadających nie tylko fachową wiedzę inżynierską, ale przede wszystkim umiejętności i kompetencje w dziedzinie mechatroniki. Nasz Instytut, co potwierdza wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przykłada szczególną wagę do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, tak by nasi absolwenci z łatwością rozpoczęli swoje kariery.

Kierunek nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.

 

Nazwa kierunku studiów: Mechatronika
Nazwa specjalności studiów w ramach kierunku: Bionika w systemach mechatronicznych | Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych | Mechatronika w systemach produkcyjnych
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
- obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika.
Wymiar praktyk zawodowych: 480 godzin
Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, maszynowym, motoryzacyjnym, transportowym w jednostkach projektowych i doradczych, serwisujących maszyny i urządzenia. Są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnych firm. Dzięki odpowiedniemu programowi kształcenia spełniają wymogi stawiane przez współczesny, dynamiczny i międzynarodowy przemysł. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu jesteśmy w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i wyposażyć ich w nowe umiejętności praktyczne. Nasi absolwenci z sukcesami rozwijają swoje kariery w firmach zajmujących się produkcją maszyn, pojazdów lądowych i powietrznych, energii odnawialnej, a także w wielu innych wysoce wyspecjalizowanych branżach, gdzie potrzebny jest dobrze wykształcony i przygotowany do dalszego rozwoju inżynier.