Solina jest jedną z największych elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. Elektrownia składa się z 4 hydrozespołów o łącznej mocy instalowanej ok. 200 MW. Zapora piętrząca w Solinie jest zaporą betonową typu ciężkiego z poszerzonymi fugami dylatacyjnymi. Jest najwyższą zaporą w kraju o maksymalnej wysokości 82,0 m. Podczas wizyty, Studenci pod kierunkiem doświadczonego pracownika elektrowni, mieli okazję zwiedzenia wnętrza tego największego obiektu hydrotechnicznego w Polsce. Zobaczyli halę produkcyjną elektrowni, halę maszyn i turbin a także 2 galerie. Jedną z galerii Studenci zeszli około 5 m poniżej dna zbiornika, gdzie mieli możliwość poznania zasad wznoszenia poszczególnych sekcji czy instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych. Natomiast w drugiej galerii mieli możliwość zobaczenia jednej ze 28 szczelin pomiędzy najwyższymi sekcjami zapory – fugi oszczędnościowej – czyli szczeliny ciągnącej się, aż do korony zapory.

Możliwość zwiedzenia obiektu oraz przekazana wiedza przez doświadczonego pracownika elektrowni niewątpliwe pozwoliła studentom bardziej racjonalnie spojrzeć na istotę funkcjonowania elektrowni wodnej w Solinie.

Surowy zakaz fotografowania w zakładzie, niestety nie pozwala podzielić się wrażeniami z wizyty.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr Monika Golonka

W dniu 25 października 2018 roku, na terenie zakładu produkcyjnego Browaru Żywiec, należącego do Grupy Żywiec S.A. odbyły się dwie wizyty studyjne, w której uczestniczyli studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Wizyty studyjna zorganizowane została dla 2 grup studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Dla uczestników projektu wizyta była okazją poznania praktycznego aspektu funkcjonowania zakładu. Cennym doświadczeniem dla studentów była możliwość zobaczenia nowoczesnej i zautomatyzowanej warzelni, fermentowni, hali filtrów czy rozlewni piwa butelkowego i puszkowego. Studentów oprowadzali pracownicy Grupy Żywiec S.A , którzy bardzo ciekawie i obszernie wyjaśniali procesy, opowiadali o technologiach produkcyjnych stosowanych w browarze.

Możliwość poznania historii żywieckiego browaru, jego współczesności, uzyskania odpowiedzi na szereg pytań w trakcie wizyty, bez wątpienia istotnie wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat funkcjonowaniu zakładu.

 

baner eu

 

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 listopada 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym,
pokój nr 1.14 w terminie do 30 listopada 2018 roku w godzinach pracy biura projektu
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

baner eu

 

Rekrutacja do projektu „ Kompetentny inżynier”

Rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”

Rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 września 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 września 2018 w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

W dniu 29 maja 2018 roku, grupa studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyła w wizycie studyjnej, w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni) w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Kompetentny Inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie należy do jednego z najnowszych i najnowocześniejszych instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej technologii (BAT – Best AvailableTechniques), zapewniając zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska.

Uczestnicy projektu w ramach wizyty mieli możliwość zobaczyć jak wygląda praca Ekospalarni, poznać szczegóły związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, obserwować przywóz i rozładunek odpadów w hali rozładunkowej do bunkrów, śledzić działania operatora chwytaka poruszającego się na podwieszonej suwnicy czy przyjrzeć się pracy głównej dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Studentów oprowadzał doświadczony pracownik, który przybliżył studentom zagadnienia związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, procesem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zagospodarowaniem pozostałości po spalaniu czy wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji.

Wizyta w Ekospalarni, w istotny sposób wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów, a także przyjaznego dla środowiska odzysku energii zawartej w odpadach.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr inż. Grzegorz Przydatek

W dniu 15 maja 2018 roku, grupa studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyła w wizycie studyjnej, w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarni) w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A. w Krakowie. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Kompetentny Inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania jednej z najnowszych i najnowocześniejszych instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w kraju.

W ramach wizyty, studenci mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca Ekospalarni, poznać szczegóły związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, obserwować przywóz i rozładunek odpadów w hali rozładunkowej do bunkrów, śledzić działania operatora chwytaka poruszającego się na podwieszonej suwnicy czy przyjrzeć się pracy głównej dyspozytorni, z której kieruje się pracą całego zakładu. Studentów oprowadzał doświadczony pracownik, który przybliżył studentom zagadnienia związane z procesem termicznego przekształcania odpadów, procesem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, zagospodarowaniem pozostałości po spalaniu czy wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji.

Wizyta w Ekospalarni, w istotny sposób wzbogaciła wiedzę uczestników projektu na temat technologii i funkcjonowania zakładu termicznego przekształcania odpadów, a także przyjaznego dla środowiska odzysku energii zawartej w odpadach.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr inż. Grzegorz Przydatek

baner euDodatkowa rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 30 listopada 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 30 listopada 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14 w terminie do 30 listopada 2018 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny inżynier”.

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Kompetentny inżynier” trwa do 06 marca 2018 roku.

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie pragniemy poinformować,
że rekrutacja została wydłużona do 06 marca 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym,
pokój nr 1.14 w terminie do 06 marca 2018 roku w godzinach pracy biura projektu
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

W dniu 14 grudnia 2017 r. studenci Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Cedrob S.A. w Niepołomicach. Wizyta została zorganizowana dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w ramach projektu pn. „Kompetentny inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Firma Cedrob S. A. w Niepołomicach specjalizuje się w produkcji mięsa drobiowego. Studenci mieli okazję zapoznać się z technologią przetwórstwa drobiu. Ubój drobiu odbywa się na automatycznej linii uboju, natomiast rozbiór na półautomatycznej linii dzielenia drobiu. Po części teoretycznej przeprowadzonej przez kierownika ds. produkcji, studenci mogli następnie zaobserwować pracę zakładu. Uczestnicy projektu zwiedzili dział produkcyjny, w którym odbywa się obróbka

Dnia 7 grudnia 2017 roku, 30 studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji PWSZ w Nowym Sączu wraz z nauczycielami akademickimi Instytutu Technicznego (dr Aldona Wota, dr inż. Józef Ciuła) uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do firmy Hewalex Sp. z o.o. Sp.k. w Czechowicach Dziedzicach. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Kompetentny Inżynier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR.03.01.00-00-K324/16-00).

Firma Hewalex jest producentem i dostawcą systemów grzewczych wykorzystujących energię słoneczną. Studenci w ramach wizyty, pod opieką przeszkolonego pracownika firmy, zwiedzili linię produkcyjną kolektorów słonecznych, w tym zapoznali się z zaawansowanymi technologiami w zakładzie, między innymi łączenia absorberów: zgrzewanie ultradźwiękowe i spawanie laserowe. Studenci mieli także możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych a także pomp ciepła przeznaczonymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków.

Instytut Techniczny współpracuje z firmą Hewalex. Dzięki współpracy i możliwości poznania przez studentów, zwłaszcza aspektu praktycznego funkcjonowania firmy, wizyta niewątpliwie przyczyniła się nie tylko do zgłębienia wiedzy przez uczestników projektu, ale także do nabycia praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych.

Zakaz fotografowania na terenie zakładu, niestety nie pozwala podzielić się pełnymi informacjami wizualnymi z wizyty w firmie, która posiada długoletnie doświadczenie w produkcji kolektorów słonecznych i komponentów instalacji solarnych.

Opiekunowie: dr Aldona Wota, dr inż. Józef Ciuła