Dla studentów

Rekrutacja do projektu – zapraszamy!

Studentko, studencie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny Inżynier”.

Rekrutacja do projektu „Kompetentny Inżynier” trwa do 28 lutego 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym, pokój nr 1.14
w terminie do 28 lutego 2018 roku w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
z dopiskiem „Projekt KI ” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin Kompetentny inżynier

Karta opinii doradcy zawodowego

Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy