Uwaga! karty przedmiotów generują się po wskazaniu danego przedmiotu w planie studiów.