Studia I stopnia

Plany dla I roku

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Informatyka - Informatyka Stosowana Informatyka - Informatyka Stosowana
Mechatronika pojazdów samochodowych Mechatronika pojazdów samochodowych
Mechatronika stosowana Mechatronika stosowana
ZIP - Inżynieria systemów ekoenergetycznych ZIP - Inżynieria systemów ekoenergetycznych
ZIP - Inżynieria mechaniczna ZIP - Inżynieria mechaniczna
ZIP - Inżynieria produkcji żywności ZIP - Inżynieria produkcji żywności

 

Plany dla II roku

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Informatyka - Informatyka Stosowana Informatyka - Informatyka Stosowana
Mechatronika pojazdów samochodowych Mechatronika pojazdów samochodowych
Mechatronika stosowana Mechatronika stosowana
ZIP - Inżynieria systemów ekoenergetycznych ZIP - Inżynieria systemów ekoenergetycznych
ZIP - Inżynieria mechaniczna ZIP - Inżynieria mechaniczna
ZIP - Inżynieria produkcji żywności ZIP - Inżynieria produkcji żywności

 

Plany dla III roku

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Informatyka - Informatyka Stosowana Informatyka - Informatyka Stosowana 
Mechatronika pojazdów samochodowych  Mechatronika pojazdów samochodowych
Mechatronika stosowana Mechatronika stosowana
ZIP - Ekoenergetyka ZIP - Ekoenergetyka 
ZIP - Inżynieria mechaniczna ZIP - Inżynieria mechaniczna
ZIP - Inżynieria produkcji żywności ZIP - Inżynieria produkcji żywności

Plany dla IV roku

studia stacjonarne studia niestacjonarne
Informatyka - Informatyka Stosowana Mechatronika pojazdów samochodowych
Mechatronika stosowana ZIP - Inżynieria mechaniczna
ZIP - Inżynieria mechaniczna  
ZIP - Inżynieria produkcji żywności