I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum pt. Przemysł i systemy transportowe, 19–21 kwietnia 2017 r.

I Konferencja Koła Naukowego Vehiculum pt. „Przemysł i systemy transportowe” odbyła się w dniach 19-21.04.2017r. Wzięło w niej udział 35 osób. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusza Cygnara oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj oraz delegat Prezydenta Miasta – Pan Grzegorz Dobosz, pełnomocnik Prezydenta ds. inwestycyjnych.

Gość specjalny konferencji Pan mgr inż. Kazimierz Opoka, rzeczoznawca samochodowy i biegły sądowy wygłosił referat pt. „Problem zabezpieczenia śladów rzeczowych na miejscu zdarzeń drogowych w kontekście ich dalszego wykorzystania na etapie technicznej rekonstrukcji ich przebiegu”. W bardzo interesujący sposób przedstawił znaczenie śladów wypadku drogowego na miejscu zdarzenia pod kątem ich wykorzystania przez prokuraturę i sąd. Wykład poparł sporą ilością dokumentacji fotograficznej a także zaprezentował dwa filmy przedstawiające moment zdarzenia drogowego, które zarejestrowały kamery samochodowe.

Wykłady plenarne wygłosili: dr Aldona Wota, dr inż. Tomasz Kądziołka, dr hab. inż. Jerzy Langman, prof. dr hab. inż. Bogdan Cieślikowski, prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis.

Studenci wygłosili referaty między innymi na temat mechaniki, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz problemy związane z ekologią w pojazdach. Nie zabrakło także referatów poruszających problemy współczesnego przemysłu.

 

 

 

 

Konferencja naukowa pt. Theoretical Foundations of Machine Learning – TFML 2017, 13–17 lutego 2017 r.

W dniach 13-17.02.2017 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Theoretical Foundations of Machine Learning – TFML 2017”, współorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński i PWSZ w Nowym Sączu. Wzięło w niej udział około pięćdziesięciu naukowców z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Francji i USA. Koordynacją współpracy naukowej w zakresie tej konferencji zajmował się dr hab. Zenon Jabłoński - kierownik Zakładu Informatyki w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu. Prelegentem z ramienia naszej uczelni był dr Grzegorz Surówka. Konferencja dotyczyła teorii i aplikacji metod uczenia maszynowego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://tfml.gmum.net/

 

 

XXV – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, 18-21 września 2016

W dniach 18-21 września 2016 roku w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze odbyła się jubileuszowa już – XXV – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów, zorganizowana przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Jej tematyka obejmowała takie zagadnienia jak: struktura, kinematyka i dynamika mechanizmów; synteza układów mechanicznych; modelowanie i symulacja układów mechanicznych; mechanika maszyn transportowych; dynamika, napędy i sterowanie maszyn; układy mechatroniczne; roboty i manipulatory; inżynieria biomedyczna; zastosowanie grafów w mechanice maszyn; ergonomia i układy człowiek – maszyna; a także nowe wyzwania w dydaktyce teorii maszyn i mechanizmów oraz mechatronice.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski, dr h.c., Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego z ramienia PWSZ w Nowym Sączu – dr inż. Anna Kochanek, wicedyrektor Instytutu Technicznego, zaś gościem honorowym – prof. dr h.c. IFToMM President Marco Ceccarelli.

W spotkaniu tym wzięli udział naukowcy z wielu polskich uczelni, a wykłady plenarne wygłosili: prof. zw. dr hab. inż. J. Wojnarowski, prof. Marco Ceccarelli, prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk oraz prof. dr hab. inż. Bogdan Fijałkowski.

 

 

Sesja naukowa PK TMM w Instytucie Technicznym, 20 – 21 maja 2015

pktmmW dniach 20 – 21 maja 2015 roku w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się sesja naukowa Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. Józef Wojnarowski.

W pierwszym dniu seminarium zaproszeni goście uczestniczyli w części naukowej i wysłuchali interesujących referatów, które przedstawili

  1. Prof. zw. dr h.c. Józef Wojnarowski – Zastawka aorty, organ, czy mechanizm,
  2. Dr inż. Maria Chuchro – Przyrostowe technologie w inżynierii wytwarzania,
  3. Mgr inż. Grzegorz Koc – Prezentacja Firmy Wiśniowski.

Wieczorem uczestnicy sesji naukowej wraz z Burmistrzem Miasta Stary Sącz zwiedzali miejscowe zabytki, a w Domu Pielgrzyma „Opoka” wysłuchali wykładu prof. dr h.c. Krzysztofa Kluszczyńskiego pt. „Modelowanie w technice i sztuce”.

21 maja dyrektor Instytutu Technicznego doc. dr inż. Marek Aleksander prezentował laboratoria IT PWSZ w Nowym Sączu. Po przerwie kawowej odbyło się posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów, na którym przedstawiono bieżące sprawy i przyszłe perspektywy.
W godzinach popołudniowych odbyła się wizyta plenarna w firmie FAKRO w Nowym Sączu.

Nad organizacją i jakością konferencji czuwali: prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski – Przewodniczący PK TMM PAN, dr inż. Anna Kochanek i dr inż. Tomasz Kondziołka oraz Tadeusz Sołtys i Grzegorz Juda.