Gratulacje i wyrazy uznania dla dr n. med. Stanisława Malinowskiego,

starszego wykładowcy w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

z okazji uhonorowania Medalem "Gloria Medicinae".

malinowski 

 

fot. Sądecznin.info

 

Medal "Gloria Medicinae" to najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest przyznawany przez Kapitułę za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

 

Zapraszamy studentów (powyżej 1 roku studiów) do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ do uczelni partnerskich na semestr letni 2018/19.

 

logo erasmus

 

Nabór wniosków wydawniczych na rok 2019

W dniach 9 – 10 października 2018 r. na terenie Kampusu Dydaktyczno – Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Adresowana była do osób zajmujących się ratownictwem medycznym w służbach mundurowych oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne w Polsce,
w szczególności do Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Wojska Polskiego, ale także pracowników i studentów PWSZ w Nowym Sączu.

Wiodącą tematyką konferencji było współdziałanie służb mundurowych w aspekcie ratownictwa medycznego, uwarunkowań prawnych oraz problematyki tej współpracy w szczególności:

· problematyka realizacji zakresu zadań ratownictwa medycznego w służbach mundurowych,

· współdziałanie służb mundurowych w ramach realizacji zadań własnych w obszarze ratownictwa medycznego,

· współdziałanie służb mundurowych z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

· zakres zadań ratownika medycznego w służbach mundurowych.

Integralną częścią konferencji były ćwiczenia taktyczno – bojowe p.k. „Konwój”, które w założeniach miały zaprezentować wspólne działania prowadzone przez służby mundurowe oraz jednostki cywilnego ratownictwa medycznego związane z likwidacją wieloaspektowego zagrożenia tj. próby odbicia przewożonych osadzonych i deportowanych z wykorzystaniem broni palnej, w wyniku którego wystąpiło zdarzenie drogowe z udziałem osób postronnych. Podczas ćwiczeń podkreślone były działania z zakresu ratownictwa medycznego w powstałym zdarzeniu masowym, tj:

· udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku ostrzału (funkcjonariusze),

· udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – osadzonym i deportowanm,

· udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – postronnym.

Ćwiczenia wprowadziły uczestników w obszar problematyki współdziałania służb w strefie zagrożenia, gdzie występują osoby poszkodowane. Dodatkowo osoby poszkodowane ze „zdarzenia” zostały przewiezione do Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie w ramach serii zajęć warsztatowych, uczestnicy konferencji mogli przećwiczyć procedury wykonywania medycznych czynności ratunkowych na symulatorach wysokiej wierności.

Należy zaznaczyć, iż w przygotowanie i realizację części symulacyjnej oraz warsztaty realizowane w module medycznym, zaangażowani byli studenci kierunku ratownictwo medyczne PWSZ w Nowym Sączu oraz kadeci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którzy dzięki tym działaniom nabyli nowe i doskonalili posiadane już umiejętności, które z pewnością będą przydatne w dalszej nauce, a w przyszłości w pracy zawodowej.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na Konferencji, oraz czynny udział wielu autorytetów w dziedzinie ratownictwa medycznego i dziedzin pokrewnych, między innymi prof. dr hab. Janusza Pacha, który wygłosił wykład inauguracyjny. Swoje wystąpienia mieli również koordynatorzy ratownictwa medycznego Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska. Aspekty prawne ratownictwa medycznego w nowelizowanych przepisach przedstawił dr Andrzej Szyrwiński – koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Minister Sprawiedliwości,

Minister Zdrowia,

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

Komendant Główny Policji.

 

Członkami komitetu honorowego konferencji byli:

- Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.,

- Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie p.o. st. kpt mgr inż. Marek Chwała,

- Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak,

- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk. Włodzimierz Więckowski,

- Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta,

- Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Stanisław Laciuga.

 

Konferencję zakończył komunikat Komitetu Naukowego, który zawierał następujące wnioski:

1. Wskazane jest opracowanie i wdrożenie standardu kształcenia we wszystkich uczelniach wyższych prowadzących studia na kierunku ratownik medyczny.

2. Czynności medyczne wykonywane przez ratowników medycznych muszą być realizowane
w każdym obszarze prowadzonych działań. Dzięki funkcjonowaniu ratowników medycznych
w służbach mundurowych, odpowiednio zabezpieczony i wyszkolony ratownik medyczny może działać w każdym z rodzajów stref zagrożenia. Dotyczy to zarówno akcji z zagrożeniami CBRN i E jak i działań operacyjno-taktycznych, bojowych oraz specjalnych.

3. Należy podjąć działania w celu stworzenia systemu doskonalenia zawodowego pielęgniarek, ratowników medycznych służb mundurowych zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę
o PRM i właściwe rozporządzenia.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powinni zostać zobligowani do zapewnienia pielęgniarkom i ratownikom medycznym możliwość doskonalenia zawodowego zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.

5. Należy zakończyć proces legislacyjny dotyczący zakresu wykonywanych czynności zawodowych ratownika medycznego w służbach.

6. Należy podjąć działania związane z profilaktyką chorób nowotworowych w służbach mundurowych.

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów. Organizatorzy konferencji planują, że stanie się ona cyklicznym wydarzeniem
i wpisze się w kalendarz przedsięwzięć naukowych i szkoleniowych wszystkich przedstawicieli służb mundurowych zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia wkrótce.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które były zaangażowane przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Dziękujemy sponsorom: Sądeckim Wodociągom, Wydawnictwu Lekarskiemu PZWL, Zakładowi Piekarskiemu „Grzyb” Tęgoborze, Spółdzielni Pracy Piwniczanka, Bankowi Credit Agricole.

Informację sporządzili: st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta, bryg. dr n. med. lek. Mariusz Chomoncik

Zdjęcia – archiwum Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu.

 

bez tytułu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 jest dostępny w Wirtualnym Dziekanacie na indywidualnym koncie studenta. Harmonogramy mogą ulec zmianie.

 

 

„Pracuję w dysponserze medycznym w Fort-Dauphin razem z koleżanką z medycyny oraz ludźmi, którzy prowadzą dysponser na codzień. Jest mnóstwo pracy, bardzo dużo chorych, z różnymi schorzeniami (.......), powikłaniami po tych chorobach, skrajnie niedożywionych. Praca jest ciężka, ale daje wiele satysfakcji, przynajmniej w jakiś sposób mogę pomóc tym ludziom. To całkowicie inny świat. Głównie zajmuję się opatrunkami, pomagam w iniekcjach, wydawaniu leków robię pomiary i w miarę możliwości edukuję pacjentów”.
Serdecznie pozdrawiam!!!


Agata Wrona wolontariuszka Stowarzyszenia Misevi Polska

Studentka 1 roku Pielęgniarstwa PWSZ w Nowym Sączu

 

13 lipca 2018 r. w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Zdrowia, kierunku Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia oraz Ratownictwo medyczne pierwszego stopnia.

Wszystkim Absolwentom i ich rodzinom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy samych sukcesów na drodze zawodowej i w życiu osobistym.

 

 

OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE STAROSTÓW GRUP WSZYSTKICH INSTYTUTÓW Z KOORDYNATOREM PRAKTYK STUDENCKICH FORUM EKONOMICZNEGO