Dnia 21.10.2019 r. o godzinie 10.00 w AULI B IKF odbędzie się spotkanie dotyczące ubezpieczeń studentów naczej Uczelni.
Obecność obowiązkowa dla starostów poszczególnych kierunków i lat studiów.
W spotkaniu uczestniczyć mogą także zainteresowani tą tematyką studenci IZ.

Katarzyna Liptak
członek URSS
PWSZ w Nowym Saczu
kontakt: 537 890 162

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 04.10.2019 r. miało miejsce otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Przypomnijmy, że Uczelnia przystąpiła do projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”. Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 2.575.000 zł oraz własnym, zainwestowanym środkom finansowym w kwocie 4.000 000 zł – powstał obiekt, którego powierzchnia użytkowa przekracza 820 m2.

W Centrum Symulacji Medycznej mieszczą się:

1) pracownia ratownictwa medycznego z symulatorem dobrze wyposażonej karetki pogotowia oraz salą SOR, z której korzystać będą studenci kierunku Ratownictwo Medyczne

2) Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla studentów kierunku Pielęgniarstwa.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej wymagało wielu działań. Istotnymi czynnikami gwarantującymi powodzenie całego przedsięwzięcia było:

  • wybudowanie obiektu przeznaczonego na Centrum Symulacji Medycznej, w którym znajdują się pomieszczenia, stanowiska przypominające sale szpitalne niskiej i wysokiej wierności;
  • wyposażenie w sprzęt, materiały – m.in. fantomy niskiej wierności oraz symulatory wysokiej wierności;
  • właściwe przygotowanie kadry: technicy symulacji, instruktorzy symulacji medycznej;
  • przygotowanie programów nauczania w tym bazy scenariuszy, podręcznika symulacji medycznej;
  • przygotowanie studentów do kształcenia metodą symulacji medycznej.

W ramach ww. koncepcji realizowane będą następujące zadania:

1. Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli:

szkolenia podstawowe dotyczące sposobu przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych przeznaczone dla nauczycieli, którzy planują wykorzystanie metody symulacji w nauczaniu przedmiotów medycznych. Dodatkowo przewiduje się szkolenia zwiększające kompetencje dydaktyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych np. egzaminowania metoda OSCE (zalecana a w przyszłości wymagana metoda oceny przygotowania na kierunku pielęgniarstwo), e-learning itp.

2. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji medycznej:

organizacja kursów instruktorskich w ośrodkach krajowych i/lub zagranicznych. Dla instruktorów i techników symulacji przewiduje się możliwość uczestnictwa w stażach (wizytach roboczych), które umożliwią zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem innych renomowanych centrów krajowych i zagranicznych oraz pozwolą na wymianę doświadczeń.

3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry zarządzającej:

wizyty stażowe w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej.

4. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów:

wymiana studentów z uczelniami uczestniczącymi w projekcie,organizowanie zawodów symulacyjnych o charakterze wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym,organizacja letnich warsztatów symulacyjnych, w których będą uczestniczyli studenci różnych uczelni,możliwość prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

5. Współpraca międzyuczelniana:

opracowanie przez zespół pracowników Instytutu Zdrowia, przedstawicieli innych Uczelni oraz pracowników placówek ochrony zdrowia współpracujących w ramach kształcenia praktycznego z Uczelnią rekomendacji dotyczących treści nauczanych metodą symulacji,opracowanie podręcznika scenariuszy,wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów, wizyt stażowych, konsultacji ekspertów itp. dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, instruktorów i techników symulacji oraz studentów celem permanentnego doskonalenia jakości kształcenia metodą symulacji.

 

Budowa Centrum Symulacji Medycznej - prezentacja

 

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2020

oraz do uczelni partnerskich na semestr letni 2019/2020

 

logo erasmus

 

Nabór wniosków wydawniczych na rok 2020

bez tytułu

mcsm  

Zaproszenie na Konferencję Naukową "Samodzielność zawodowa a profesjonalizm w polskim pielęgniarstwie"

Karta zgłoszenia

Dnia 30.09.2019 r. (poniedziałek) odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP oraz spotkanie organizacyjne.

Porządek spotkania będzie następujący:

  • godz.11:00 szkolenie BHP,
  • godz.12:30 spotkanie organizacyjne z Dyrekcją Instytutu Zdrowia, pracownikiem sekretariatu oraz opiekunami poszczególnych kierunków studiów,
  • godz 13:00 - spotkanie z Przedstawicielami Uczelnianej Rady Samorządu Studentów dotyczące m.in. ubezpieczenia.

Spotkanie odbędzie się na terenie Instytutu Kultury Fizycznej – AULA A i B.

 

Informujemy, iż warunkiem otrzymania legitymacji studenckiej jest:

  • wgranie zdjęcia do Wirtualnego Dziekanatu lub przesłanie go na adres e- mail Sekretariatu IZ
  • przesłanie lub osobiste dostarczenie dowodu wpłaty za legitymację studencką 22 zł 

 

Nr konta bankowego na, które należy wykonać przelew znajduje się na indywidualnym koncie każdego studenta w Wirtualnym Dziekanacie – zakładka finanse – dane do przelewów.

Wyżej wymienione warunki muszą być spełnione do 25 września 2019 r. !

e - mail Sekretariatu Instytutu Zdrowia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 19 lipca 2019 r. w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom Kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia oraz Ratownictwo Medyczne.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni w osobach: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel oraz Kwestor mgr Halina Marcisz. Wśród zaproszonych gości obecny był także Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej Pan dr Tomasz Cisoń, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Instytutu Zdrowia.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele placówek współpracujących z Instytutem Zdrowia: Dyrektor Centrum Opieki i Rehabilitacji TUKAN mgr inż. Mariola Pawlak, Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Pan Sławomir Kmak oraz przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Halina Zarotyńska.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw, który mówił o randze zawodu pielęgniarki i ratownika medycznego:

„W takich sytuacjach kiedy wręczamy dyplomy i kończymy rok akademicki na myśl przychodzi łacińska pieśń studencka „Gaude Mater Polonia” – ciesz się Matko Polsko. Chyba bez zbędnego patosu będzie powiedziane jeśli przytoczę to w nieco innej formie. „Gaude Mater Sandecja” – ciesz się Matko Sądecczyzno, bowiem dzisiaj posyłamy do Ciebie świetnie wyposażonych w wiedzę nowych pracowników ochrony zdrowia, którzy będą posłani do służby potrzebującemu człowiekowi” - mówił dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof.nadzw.

Głos zabrała także Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel, którzy pogratulowali absolwentom uzyskania tytułu licencjata i magistra.

Po wystąpieniach nastąpiła długo oczekiwana chwila czepkowania absolwentów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz wręczenia dyplomów przez Dyrektora Instytutu Zdrowia dr hab. n. med. Ryszarda Gajdosza, prof. nadzw., Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halinę Potok oraz Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marka Reichela. W pierwszej kolejności dyplom odbierali absolwenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz wyróżnili się działalnością na rzecz Uczelni i środowiska lokalnego. Tradycją Instytutu Zdrowia podczas takich uroczystości jest ceremoniał nałożenia czepka pielęgniarskiego i złożenia przyrzeczenia pielęgniarskiego. Czepek jest bardzo ważnym symbolem zawodu pielęgniarskiego, oznacza rzetelne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej oraz przestrzeganie etyki, świadczy o przynależności do grupy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy.

Absolwenci zapalali świeczkę, której światło jest znakiem gotowości niesienia pomocy każdemu człowiekowi, który trafi pod ich opiekę, bez względu na różnice kulturowe, rasowe czy wyznaniowe.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego. Po złożeniu przyrzeczenia wspólnie odśpiewano Hymn pielęgniarski.

Spośród zaproszonych gości głos zabrała Pani mgr Halina Zarotyńska – przewodnicząca Nowosądeckiej OIPiP, która pogratulowała absolwentom uzyskania dyplomów i omówiła procedurę otrzymania Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Głos zabrał także Dyrektor Szpitala Powiatowego w Krynicy - Zdroju Sławomir Kmak, który także gratulował absolwentom oraz zachęcał do podjęcia pracy w Szpitalu, którym kieruje.

Na  zakończenie głos zabrali przedstawiciele absolwentów, którzy w pięknych słowach podziękowali władzom Uczelni, Instytutu Zdrowia oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym za trud i wysiłek w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu właściwych postaw zawodowych.

Na zakończenie wszyscy absolwenci i Goście pozowali do pamiątkowej fotografii.

bez tytułu copy

 

 

 

 h

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w sobotę 6 lipca 2019 r.o godzinie 9.00 w Kościele Kolejowym w Nowym Sączu.

O godzinie 14.00 odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu.