Dnia 28 maja 2018 r. przy Ołtarzu Papieskim na Starosądeckich Błoniach obchodzone było Święto Godności zorganizowane z okazji obchodów II Małopolskiego Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym uczestniczyło ponad 1000 osób z różnych zakątków Małopolski.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego, który podczas homilii skierowanej do zebranych w piękny sposób przekazał orędzie miłości, które należy się każdemu człowiekowi. Biskup mówił o tym, że nie liczy się to, jakim człowiek jest na zewnątrz, ale to jak wielkie ma serce i jak traktuje bliźnich. Nikt nie zasługuje na stygmatyzację, ponieważ wszyscy jesteśmy sobie równi.

Po Mszy Świętej odbył się piknik. Wśród licznych atrakcji znalazło się stoisko zorganizowane przez studentów I-go roku kierunku Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wraz ze studentami w wydarzeniu udział wzięły: Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Halina Potok, mgr Katarzyna Kornaś-Małucha, mgr Grażyna Kuzera. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy
i ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wystawa owoców. Studenci rozdawali owoce, dzielili się uśmiechem, radością oraz pomagali osobom, które tej pomocy potrzebowały. Dzięki temu wydarzeniu, biorące w nich udział osoby niepełnosprawne mogły poczuć się dowartościowane. Atmosfera była bardzo przyjazna i każdy z nas mógł pokazać, że na świecie jest wielu ludzi o wielkim sercu, a przy okazji była to świetna forma zaprezentowania naszej Uczelni od najlepszej strony.

Opracowała: Katarzyna Lis studentka I roku kierunku Pielęgniarstwo