W dniu 6.12.2018 studenci Koła Naukowego "eRka" przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wychowawców i wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Nowym Sączu.

Podopieczni tego ośrodka mieli okazję zdobyć wiedzę w zakresie: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, postępowania w zadławieniu oraz napadzie epilepsji. Dodatkową atrakcją dla grupy było spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz wręczenie prezentów mikołajkowych.
Uczestnicy szkolenia wzorowo poradzili sobie z powierzonym zadaniami.

Studenci prowadzący szkolenie:
Łukasz Długosz
Klaudia Janus
Dominika Gargula
Wojciech Pasiut
Kamila Drab
Karolina Waryan
Sylwia Pogwizd
Tadeusz Zapala

 

Wyjazd edukacyjny Koła Naukowego Promocji Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

Gdzie byliśmy ?

Dnia 3 grudnia 2018 r. członkowie Koła Naukowego Promocji Zdrowia, działającego przy Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu uczestniczyli w konferencji naukowej „PEDAGOGICZNA I PIELĘGNIARSKA PASJA HANNY CHRZANOWSKIEJ”, zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Jak wyglądał wyjazd?

Po przyjeździe na miejsce od razu udaliśmy się na salę wykładową. Przy wejściu organizatorzy zaopatrzyli nas w pakiet materiałów konferencyjnych. Z uwagą i zaciekawieniem wysłuchaliśmy kilkunastu wspaniałych prelegentów, którzy z ogromną pasją i wyrazami podziwu wypowiadali się o życiu i działalności bł. Hanny Chrzanowskiej. Mieliśmy okazję poznać jej życie zawodowe, a także wysłuchać jej uczennic, które chętnie podzieliły się z nami swoimi doświadczeniami oraz świadectwem życia pielęgniarki bł. Hanny Chrzanowskiej.

Co zyskaliśmy dzięki temu wyjazdowi ?

Konferencja ta umocniła nas w idei naszego zawodu, na przykładzie bł. Hanny Chrzanowskiej mogliśmy utwierdzić się w przekonaniu jak piękny jest to zawód oraz jakie niesamowite doświadczenia niesie ze sobą. Członkowie Koła wyszli z auli mocno zmotywowani do dalszej ciężkiej pracy, dzięki której zdobędziemy piękny i atrakcyjny zawód.

 

 

 

kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „ Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”.

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ogłasza nabór na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „ Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału do Instytutu Zdrowia
( sekretariat ) w wersji pisemnej na załączonym wniosku.

Dodatkowo wymagane dokumenty:

kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Nabór trwa do 21 grudnia 2018r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu - styczeń 2019

Przewidywany koszt kursu 500 zł.

Opłata uczestnika 50 zł !

O rozpoczęciu kursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e- mailową lub telefoniczną na 10 – 14 dni przez 1 spotkaniem. Wówczas konieczna będzie rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia ( SMK ).

Serdecznie zapraszamy.

kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „Leczenie ran ”.

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ogłasza nabór na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „ Leczenie ran ”.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału do Instytutu Zdrowia
( sekretariat ) w wersji pisemnej na załączonym wniosku.

Dodatkowo wymagane dokumenty:

kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Nabór trwa do 21 grudnia 2018r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu - styczeń 2019

Przewidywany koszt kursu 800 zł.

Opłata uczestnika 50 zł.

O rozpoczęciu kursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e- mailową lub telefoniczną na 10 – 14 dni przez 1 spotkaniem. Wówczas konieczna będzie rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia ( SMK ).

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz książkę dotyczącą leczenia ran.

Serdecznie zapraszamy.

kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału do Instytutu Zdrowia
( sekretariat ) w wersji pisemnej na załączonym wniosku.

Dodatkowo wymagane dokumenty:

kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki zaświadczenie o co najmniej 6-miesięcznym stażu pracy

Nabór trwa do 21 grudnia 2018r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu - styczeń 2019

Przewidywany koszt kursu 1400 zł.

Opłata uczestnika 200 zł !

O rozpoczęciu kursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e- mailową lub telefoniczną na 10 – 14 dni przez 1 spotkaniem. Wówczas konieczna będzie rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia ( SMK ).

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy.

Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ogłasza nabór na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I".

Kurs przeznaczony jest dla mgr pielęgniarstwa !

Osoby zainteresowanej proszone są o o zgłoszenie swojego udziału do Instytutu Zdrowia (sekretariat) w wersji pisemnej na załączonym wniosku.

Nabór trwa do 20 grudnia 2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia kursu - styczeń 2019.

Przewidywany koszt kursu: 400 zł.

Opłata uczestnika: 50 zł.

O rozpoczęciu kursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e- mailową lub telefoniczną na 10-14 dni przed 1 spotkaniem. Wówczas konieczna będzie rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Każdy uczestnik otrzyma książkę oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

wniosek o dopuszczenie do udziału

 

Serdecznie zapraszamy !

,,Mikołajki jak z bajki” - pod takim hasłem w tym roku studenci Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu należący do Koła Naukowego Promocji Zdrowia zorganizowali zbiórkę zabawek dla najmłodszych dzieci. Spontanicznie rozpoczęta akcja przerosła wszelkie oczekiwania. Zabawek z dnia na dzień przybywało. To świadczy o tym, jak wielkie serca i ogromną chęć niesienia bezinteresownej pomocy mają studenci, wykładowcy oraz pracownicy PWSZ w Nowym Sączu a także wszystkie inne osoby angażujące się w akcję mikołajkową zorganizowaną w Instytucie Zdrowia. Nad tym, do kogo trafią zabawki na początku nikt się nie zastanawiał. Było to oczywiste, że dostaną je dzieci leżące w oddziałach szpitala w Nowym Sączu. Jednak spotkała nas ogromna niespodzianka –zgromadziliśmy zabawek tak dużo, że oczywiście trzeba było się nimi z kimś podzielić.

Dnia 30.11.2018r. z ogromną radością wraz z władzami uczelni przekazaliśmy zabawki księdzu, który przekaże je dzieciom w Żytomierzu na Ukrainie. Zabawki trafią do dzieci mieszkających na Ukrainie. W czasie spotkania, podczas, którego przekazaliśmy zabawki ksiądz opowiadał o aktualnie panującej tam sytuacji oraz o tym, jak wielkie znaczenie dla tamtejszych dzieci będą miały przekazane od nas zabawki. Był to bardzo wzruszający moment i jeden z takich, podczas których człowiek po prostu wie, że poprzez niewielki gest zrobił coś wspaniałego. I właśnie tak cudowną rzecz zrobił każdy, kto podarował nawet najmniejszą rzecz. A przecież nie ma nic piękniejszego niż móc podarować choć odrobinę szczęścia innym osobom, a zwłaszcza tym najmłodszym. Ogromne podziękowania kierujemy w stronę każdego, kto wspomógł mikołajkową zbiórkę zorganizowaną przez studentów PWSZ w Nowym Sączu.

Przygotowała: Katarzyna Lis, studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo, przewodnicząca Koła Naukowego Promocji Zdrowia

 

 

plakat gotoowy

misevi

W ramach Programu Erasmus+ odbyła się wizyta wykładowców z Wydziału Służby Zdrowia, Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Preszowie.

Wykłady dla studentów Instytutu Zdrowia w dniach 19-23 listopada 2018 r. poprowadziły PhDr. Anna Hudáková, PhD., PhDr. Mária Kaščáková, PhD. i PhDr. Andrea Obročniková, PhD.

Goście spotkali się także z panią dyrektor mgr Urszulą Cisoń-Apanasewicz i wykładowcami Instytutu Zdrowia, zapoznali się ze strukturą Uczelni oraz warunkami kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w Polsce. Zachęcali też do przyjazdów studentów i pracowników PWSZ w Nowym Sączu w ramach mobilności Erasmus+.

 

 

Gratulacje i wyrazy uznania dla dr n. med. Stanisława Malinowskiego,

starszego wykładowcy w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

z okazji uhonorowania Medalem "Gloria Medicinae".

malinowski 

 

fot. Sądecznin.info

 

Medal "Gloria Medicinae" to najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest przyznawany przez Kapitułę za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

 

Zapraszamy studentów (powyżej 1 roku studiów) do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ do uczelni partnerskich na semestr letni 2018/19.

 

logo erasmus