wykład

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

plakat szlachetna paczka

 

 

 

 

 

PWSZ w Nowym Sączu włączyła się w realizację projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii”. W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu zorganizowano spotkania ze studentami Instytutu Pedagogicznego i Instytutu Zdrowia w dniu 13 listopada 2017 r. Za pośrednictwem Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Uczelnię odwiedzili przedstawiciele Policji holenderskiej.

W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Policji w Holandii: Irena de Ruig (specjalistka do spraw migracji zarobkowych) oraz Robin de Tombe (z Wydziału do walki z handlem ludźmi), a także podkom. Katarzyna Świątek oraz mł. asp. Szymon Kapusta z Komendy Głównej Policji w Warszawie, asp. szt. Barbara Leśniak i mł. asp. Barbara Przychocka-Serafin z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz przedstawiciele PWSZ w osobach Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok, Zastępcy Dyrektora Instytutu Pedagogicznego mgr Bogusławy Gaweł, a przede wszystkim wybrani studenci i wykładowcy.

Głównym motywem spotkań była edukacja dotycząca przygotowania się do wyjazdu zarobkowego za granicę na przykładzie doświadczeń z Holandii, sposobów poszukiwania pracy, zasad zatrudniania obcokrajowców, praw i obowiązków pracownika, prewencja zachowaniom niepożądanym i oszustwom. Pan Robin de Tombe poruszył także wątki handlu ludźmi, prostytucji damskiej i męskiej, produkcji narkotyków oraz innych przestępstw towarzyszących pracy w środowisku międzynarodowym.

Bardzo ciekawa prezentacja oraz przykłady realnych sytuacji problematycznych, w których zaznali Polacy pracujący w Holandii z pewnością wzbudziły refleksję wśród młodych słuchaczy. Pani Irena de Ruig, z pochodzenia Polka mieszkająca od lat w Holandii i pracująca w tamtejszej Policji, podkreśliła, że głównym przesłaniem tych spotkań nie było wzbudzenie strachu, lecz uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest przygotowanie się do każdego wyjazdu zagranicznego oraz świadomość, że istnieje wiele organizacji wspomagających Polaków w sytuacjach kryzysowych np. w Holandii.

 

Zapraszamy studentów do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy do uczelni partnerskich oraz praktyki
w ramach Programu Erasmus+ w roku 2017/2018.

WYJAZDY NA STUDIA w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

Kiedy zgłosić w uczelni chęć wyjazdu?

Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy semestrze poprzedzającym wyjazd na studia (lecz najpóźniej do 30 października w przypadku chęci wyjazdu na semestr letni). Jest to związane z deadlinem wyznaczonym przez uczelnie zagraniczne, określającym datę wpływu aplikacji studenta.

Lista uczelni partnerskich

Wysokość stawek stypendialnych

Kryteria kwalifikacji:

uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Instytutu,dobre wyniki w nauce (średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego lub semestru kiedy aplikantem jest student 1-go roku),znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej – najczęściej jest to język angielski, ale również niemiecki, włoski, francuski, norweski i słowacki w zależności od kraju docelowego,potwierdzenie znajomości języka w postaci certyfikatu lub zaświadczenia ze szkoły językowej,złożenie pełnej wymaganej dokumentacji zgodnie z Regulaminem Programu Erasmus.

Zalety:

  • zyskanie unikalnej wiedzy w zakresie danego kierunku studiów,zdobycie nowych umiejętności społecznych,
  • doskonalenie znajomości w zakresie języków obcych (bezpłatny kurs językowy),
  • doświadczenie mile widziane w CV,
  • zawieranie międzynarodowych przyjaźni i znajomości,
  • zwiedzanie Europy,wspaniała życiowa przygoda,
  • stypendium na pokrycie kosztów wyjazdu!

Generalnie Program Erasmus+ oferuje dwie formy mobilności: wyjazdy do uczelni partnerskich oraz na praktyki zawodowe (łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów).

Z obu form mogą skorzystać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Daje on także możliwość wyjazdu na praktyki dla absolwentów. Wyjazdy dofinansowywane są z funduszy unijnych, a ich wysokość uzależniona jest od formy mobilności, długości pobytu i kraju. Uczestnictwo w wymianie zagranicznej jest mile widziane w CV i cenione przez pracodawców, świadczy o ambicji i zaradności danej osoby oraz znajomości języków obcych. Rekrutacja prowadzona jest z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, dlatego należy śledzić ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni (zakładka Erasmus) oraz na stronie ogólnopolskiej www.erasmusplus.org.pl

Szczegółowe informacje: Dział nauki, rozwoju i współpracy (Rektorat, pok. 14 lub 15).

tel. 18 547 56 02 wew. 101 lub 102

SPOTKANIE ze studentami chętnymi na praktyki m.in. w Hiszpanii, Grecji, Portugalii i na Cyprze

w ramach PROGRAMU ERASMUS+ 

Poniedziałek 23.10.2017 w IJO (sala 001) godz. 10:45

WARTO

Oprócz stypendium z programu ERASMUS studenci otrzymują wynagrodzenie, wyżywienie i zakwaterowanie oraz dodatkowe bonusy!

 

Firma Algoos Study, Work and Travel INC™ zaprasza do współpracy studentów, którzy mogą wyjechać na praktyki na min. 3-4 miesiące, np:

- Cypr: 5.5 - 6 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie, plus 250€ - 400€ bonus na koniec kontraktu na pokrycie kaucji (195€) oraz częściowo biletów lotniczych.

- Grecja: 6 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie, plus 150€ - 250€ bonus na koniec kontraktu na pokrycie kaucji 195€.

- Hiszpania: 5 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie

- Portugalia: 5 dni w tygodniu, 8 godz. dziennie, wynagrodzenie: 100€-150€ miesięcznie, darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie 3x dziennie.

 

Uwaga: Studenci, którzy planują wyjazdy w okresie wakacji 2018 proszeni o zgłaszanie się do Działu nauki, rozwoju i współpracy już jesienią!

 

Więcej informacji o Programie Erasmus tutaj.

NABÓR WNIOSKÓW WYDAWNICZYCH NA ROK 2018

W dniach 21-25.08.2017 roku studenci II roku kierunku Ratownictwo Medyczne wzięli udział w Obozie Wodnym realizowanym w ramach praktyk zawodowych z zakresu ratownictwa wodnego,
który odbył się w Ośrodku Aqua AWF - Załęże.


Zajęcia odbywały się każdego dnia - od świtu do zmierzchu. Przyszli ratownicy realizowali ćwiczenia na lądzie jak i w wodzie.
Podzieleni na drużyny rywalizowali pomiędzy sobą w różnych konkurencjach organizowanych przez doskonale wyszkolonych instruktorów.
Obejmowały one między innymi bieg na orientację w terenie, techniki ratowania tonącego za pomocą sprzętu i bezsprzętowo, techniki pływania łódką oraz kajakiem,a także podstawy survivalu.

Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych panowała doskonała atmosfera!

Dnia 18.05.2017 roku w Instytucie Kultury Fizycznej przy ulicy Kościuszki 2 odbyła się siódma edycja Wampiriady. Niniejsza akcja została zorganizowana przez Koło Naukowe Promocji Zdrowia, działające przy Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W tym roku do akcji włączyły się 33 osoby i łącznie zebrano 14 850 ml krwi, które zostaną przekazane szpitalom z województwa małopolskiego.

W tym samym dniu odbyła się również rejestracja dawców komórek macierzystych (DKMS). Celem tej akcji było zgromadzenie jak największej ilości potencjalnych dawców komórek macierzystych dla chorych, którzy wymagają przeszczepu szpiku. Fachowo przeszkoleni studenci Koła Promocji Zdrowia wspierani przez grupę studentów z Instytutu Kultury Fizycznej dokonywali rejestracji kandydatów oraz odpowiadali szczegółowo na ich wszystkie pytania i wątpliwości. Łącznie zarejestrowano 40 potencjalnych dawców.

Koło Naukowe Promocji Zdrowia wraz z opiekunem mgr Marią Merklinger-Somą oraz Studenci Instytutu Kultury Fizycznej wspierani przez dr inż. Elżbietę Cygnar bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w akcjach.

Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji Instytutu Zdrowia oraz dyrektorowi Instytutu Kultury Fizycznej, dr. Tomaszowi Cisoniowi, za współpracę w organizacji niniejszych akcji charytatywnych.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

wampiriada 2017

 

 

 

W dniu 15 maja 2017 r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Nowoczesne strategie ochrony i promocji zdrowia".

 

W kampusie PWSZ w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 2, dnia 12 maja 2017 roku pod patronatem honorowym JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu dr inż. hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., odbył się Finał VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, Organizacja finału była efektem zwycięstwa w roku poprzednim studenta naszej Uczelni.
W olimpiadzie udział wzięli studenci III roku kierunku pielęgniarstwo uczelni wyższych: z Opola, Nowego Targu, Bielska Białej, Krakowa, Oświęcimia, Jarosławia, Krosna, Jeleniej Góry oraz Nowego Sącza.

Zadaniem studentów było przedstawienie w formie prezentacji multimedialnych swoich przemyśleń nt. „Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu”.

Komisja oceniająca w składzie:

dr hab. n. społ. Ewa Wilczek - Rużyczka – prof. nadzw., konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Danuta Woźniak – specjalista z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Krakowie

dr n. med. Lucyna Sochocka - honorowy członek komitetu organizacyjnego, inicjatorka organizacji olimpiady

mgr Krystyna Nosal – Pielęgniarka Naczelna Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, reprezentująca Nowosądecką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

mgr Alicja Czubek- pielęgniarka oddziałowa Sądeckiego Hospicjum

mgr Barbara Faron- kierownik oddziału pielęgniarskiego w domu pomocy społecznej

mgr Agata Witrylak – Leszyńska bibliotekarz

wysoko oceniła pod względem merytorycznym oraz sposobu prezentacji prace studentów i wyłoniła laureatów:

I miejsca:

Natalia Frodyma z PWSZ w Krośnie

Magdalena Blicharz z PWSZ w Nowym Sączu

II miejsca:

Daniel Ślagor z PWSZ w Oświęcimiu

Piotr Skwarek z PWSZ w Nowym Sączu

Monika Biłek z Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej

III miejsca:

Małgorzata Kot z PWSZ w Jarosławiu

Agnieszka Kowalska z Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Katarzyna Gronowska z PWSZ w Jarosławiu

W uroczystym rozdaniu nagród wzięły udział władze uczelni: dr n. o zdr. Halina Potok - prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw. - dyrektor Instytutu Zdrowia, mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz - zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia oraz opiekunowie naukowi finalistów, wykładowcy oraz studenci.

Opracował:

Rafał Gajewski - student 2 roku kierunku Ratownictwo medyczne