dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. PWSZ

mgr Urszula Cisoń - Apanasewicz

dr hab. n. społ. Ewa Wilczek – Rużyczka, prof.

dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof.

dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof.

dr n. med. Anna Blak- Kaleta

dr n. o zdr. Halina Potok

dr n. med. Mariusz Chomoncik

dr inż. Izabela Mandryk

mgr Grażyna Kuzera

mgr Józefa Sznajder

mgr Stanisława Drzyzga

mgr Katarzyna Kornaś - Małucha