1. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw. - Przewodniczący Rady Instytutu Zdrowia; Dyrektor Instytutu Zdrowia
2. mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz – Zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia
3. dr hab. n. społ. Ewa Wilczek Rużyczka, prof. nadzw. - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Psychologii Zdrowia
4. dr n. o zdr. Dorota Ogonowska – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Społecznego
5. dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. nadzw. - Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego
6. prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka,
7. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedzwiedzki
8. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. nadzw.
9. mgr Józefa Sznajder – Przedstawiciel opiekunów praktyk studenckich Kierunku: Pielegniarstwo
10. mgr Maria Merklinger – Soma – Przedstawiciel opiekunów praktyk studenckich, kierunku: Ratownictwo medyczne
11. Klaudia Sępek - Przedstawiciel Uczelnianej Rady Studentów.