Zakład Ratownictwa Medycznego

Profesorowie:

dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedzwiedzki

Starsi wykładowcy:

dr n. med. Ryszard Dominik

dr n. med. Jacek Lizoń

dr n. med. Janusz Łopata

Wykładowcy:

dr n. med. Stefan Gancarczyk

dr n. med. Mariusz Chomoncik

dr n. biol. Jolanta Kamińska

dr n. med. Witold Woch

mgr Urszula Bednarek

mgr Stanisława Drzyzga

lek. Andrzej Jagódzki

lek. Tomasz Kula

mgr Maria Merklinger-Soma

mgr Marta Olesiak

mgr Agata Piwowar

mgr Wiesław Poparda

st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta

mgr Iwona Zaczyk

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Społecznego

Profesorowie:
Profesorowie:

prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka

Starsi wykładowcy:

dr n. o zdr. Dorota Ogonowska – Kierownik Zakładu

dr n. o zdr. Halina Potok

dr n. med. Stanisław Malinowski

Wykładowcy:

dr n. farm. Renata Francik

dr n. o zdr. Joanna Harzowska – Szczygieł

dr n. med. Beata Jakubowska - Zając

dr n. med. Stanisława Talaga

dr n. o zdr. Monika Majoch

mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz

mgr Jadwiga Feluś

mgr Elżbieta Rafa

mgr Józefa Sznajder

mgr inż. Beata Zmieniewicz

 

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Psychologii Zdrowia

Profesorowie:

dr hab. n. społ. Ewa Wilczek-Rużyczka, prof. nadzw. - Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. nadzw.

Starsi wykładowcy:

dr n. med. Anna Blak-Kaleta

dr n. med. Andrzej Kohmann

Wykładowcy:

dr n. med. Bogumiła Lubińska-Żądło

dr n. med. Irena Milaniak

dr n. med. Maria Zięba

mgr Anna Ciurka

mgr Władysława Hebda

mgr Katarzyna Kornaś-Małucha

mgr Grażyna Kuzera

mgr Magdalena Kwak

mgr Małgorzata Smajdor