Zakład Ratownictwa Medycznego

Profesorowie:

dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Starsi wykładowcy:

dr n. med. Ryszard Dominik

dr n. med. Jacek Lizoń

dr n. med. Janusz Łopata

dr n. med. Mariusz Chomoncik

Wykładowcy:

dr n. med. Witold Woch

mgr Urszula Bednarek

mgr Stanisława Drzyzga

lek. Tomasz Kula

mgr Maria Merklinger-Soma

mgr Marta Olesiak

mgr Agata Piwowar

mgr Wiesław Poparda

st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta

mgr Iwona Zaczyk

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Społecznego

Profesorowie:

prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka

Starsi wykładowcy:

dr n. o zdr. Dorota Ogonowska – Kierownik Zakładu

dr n. med. Stanisław Malinowski

Wykładowcy:

dr n. farm. Renata Francik

dr n. o zdr. Joanna Harzowska – Szczygieł

dr n. med. Beata Jakubowska - Zając

dr n. med. Stanisława Talaga

dr n. o zdr. Monika Majoch

mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz

mgr Elżbieta Rafa

mgr Józefa Sznajder

mgr Sylwia Siekierczak

 

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Psychologii Zdrowia

Profesorowie:

dr hab. n. społ. Ewa Wilczek-Rużyczka, prof. nadzw. - Kierownik Zakładu

Starsi wykładowcy:

dr n. med. Anna Blak-Kaleta

dr n. med. Andrzej Kohmann

Wykładowcy:

dr n. biol. Jolanta Kamińska

dr n. med. Bogumiła Lubińska-Żądło

dr n. med. Irena Milaniak

dr n. med. Maria Zięba

mgr Anna Ciurka

mgr Władysława Hebda

mgr Grażyna Kuzera

mgr Magdalena Kwak

mgr Małgorzata Smajdor

Zakład Dietetyki

Profesorowie:

dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu

Starsi wykładowcy:

dr n. o zdr. Halina Potok

Wykładowcy:

dr Izabela Mandryk

dr Aleksandra Stawiarska

mgr Jadwiga Feluś

mgr Katarzyna Kornaś – Małucha

mgr inż. Beata Zmieniewicz