Lista studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia rok akademicki 2017/2018 spełniających warunki przystąpienia do etapu pierwszego części praktycznej Egzaminu Dyplomowego w dniu : 19.06.2018 r

Lista studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia rok akademicki 2017 /2018 spełniających warunk i przystąpienia do etapu pierwszego częśc i praktycznej Egzaminu Dyplomowego w dniu 1 8 czerwc a 2018 r.

Terminarz egzaminów dyplomowych

 Dodatkowe informacje do suplementu

Organizacja składania prac dyplomowych

 DOKUMENTY DOTYCZĄCE EGZAMINU DYPLOMOWEGO I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 

Regulamin studiów

 

Regulamin dyplomowania studentów

 

Zarządzenie Nr 98/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Nowym Sączu w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac z późn. zm.

 

Zarządzenie Nr 71/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ; ZAŁĄCZNIK Nr. 3

 

Szczegółowe zasady przebiegu egzaminu dyplomowego - Pielęgniarstwo

 

Szczegółowe zasady przebiegu egzaminu dyplomowego - Ratownictwo medyczne

 

Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych kierunku Pielęgniarstwo

 

Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych kierunku Ratownictwo medyczne

 

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

 

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE