projekt5

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zrealizowała projekt pn. "Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt miał na celu rozwój infrastruktury Uczelni, w szczególności pod kątem nowo utworzonych kierunków/specjalności, który umożliwił realizację programów nauczania ukierunkowanych na zdobycie kompetencji praktycznych przez studentów, tym samym umożliwił im konkurowanie na rynku pracy. Projekt objął swym zasięgiem docelowo ok. 2000 studentów w skali całej Uczelni, w tym na nowoutworzonych kierunkach/specjalnościach takich jak: Mechatronika, Ratownictwo medyczne, Ekoenergetyka, Translatoryka. Efektem końcowym projektu było uzyskanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny 22 pracowni i sal wykładowych odpowiadających aktualnym potrzebom edukacyjnym Uczelni.

Są to pracownie: mechatroniki samochodowej, ekologicznych technik energetycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, tłumaczeń symultanicznych, językowa, rachunkowości wspomaganej komputerowo, ratownictwa medycznego, techniki cieplnej, metrologiczna, elektroniki i elektrotechniki, automatyki, mikrokontrolerów, graficzna, fotograficzna, multimedialna, rzeźby, malarstwa i rysunku oraz pracownie komputerowe.