projekt1

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki

I nabór od 01.10.2009 - 31.10.2009II nabór od 01.10.2010 - 31.10.2010III nabór od 01.10.2011 - 31.10.2011

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Staż

Okres trwania stażu to 9 miesięcy (od sierpnia do kwietnia), dla stażystów atrakcyjne wynagrodzenie.

O przyjęciu na staż decyduje:

  • ocena z obrony pracy dyplomowej
  • średnia ocen ze studiów
  • złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Staż skierowany do absolwentów PWSZ w Nowym Sączu niezarejestrowanych jako bezrobotni w Urzędzie Pracy.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel.: 601 860 042, 018 443 56 90 lub w siedzibie: Dom Akademicki, ul. Długosza 61.

Projekt "Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy" w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akademickie Biuro Karier

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Karta zgłoszenia na kursy wyrównawcze