projekt6

12.10.2012 r.

15. Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu i uroczyste otwarcie obiektów Instytutu Kultury Fizycznej

11.10.2010 r.

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Instytutu Kultury Fizycznej

16.08.2010 r.

Podpisanie umowy o realizację zadania pn. "Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu"

08.02.2010 r.

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1. Warunki rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego