rekrutacja baner 2017

 

Studia I stopnia

Egzamin wstępny przeprowadza się w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów na danym kierunku studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

Egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się na niżej wymienione kierunki studiów pierwszego stopnia odbywa się według następujących zasad:

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

- egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa – niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania;

- sprawdzenie wymowy i dykcji obejmujące wygłoszenie przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy – wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania (dotyczy specjalności nauczycielskiej);

Szczegółowe informacje - specjalność nauczycielska: "Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią"

Szczegółowe informacje - specjalność nienauczycielska: "Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią"

 

Pedagogika (dotyczy specjalności nauczycielskich)

- sprawdzian zdolności muzycznych (nie dotyczy specjalności „Logopedia i terapia pedagogiczna”) obejmujący cztery grupy zadań: pamięć muzyczną, poczucie rytmu, poczucie tempa, słuch (powtórzenie melodii). Stwierdzony w egzaminie wstępnym brak tych predyspozycji eliminuje kandydata z możliwości ubiegania się o przyjęcie na specjalności nauczycielskie;

- sprawdzenie wymowy i dykcji obejmujące wygłoszenie przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy. Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania;

Szczegółowe informacje

 

Wychowanie fizyczne

egzamin sprawności fizycznej z pływania – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów.

Szczegółowe informacje