pwsz 950x150px pop

 

Studia I stopnia

Egzamin wstępny

 

Na kierunkach takich jak: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika (dotyczy specjalności nauczycielskich), Wychowanie fizyczne  przeprowadzane są egzaminy wstępne. Dodatkowy egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się na niżej wymienione kierunki studiów pierwszego stopnia odbywa się według następujących zasad:

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

- egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa – niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania;

- sprawdzenie wymowy i dykcji obejmujące wygłoszenie przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy – wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania (dotyczy specjalności nauczycielskiej);

 

Pedagogika (dotyczy specjalności nauczycielskich)

- sprawdzian zdolności muzycznych (nie dotyczy specjalności „Logopedia i terapia pedagogiczna”) obejmujący cztery grupy zadań: pamięć muzyczną, poczucie rytmu, poczucie tempa, słuch (powtórzenie melodii). Stwierdzony w egzaminie wstępnym brak tych predyspozycji eliminuje kandydata z możliwości ubiegania się o przyjęcie na specjalności nauczycielskie;

- sprawdzenie wymowy i dykcji obejmujące wygłoszenie przygotowanego wcześniej przez kandydata dowolnego wiersza lub prozy. Wady wymowy eliminują kandydata z dalszego postępowania;

 

Wychowanie fizyczne

egzamin sprawności fizycznej z pływania – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów.