baner 2018 1300x300 pwszul2018

 

 Harmonogram rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek "Mechatronika" i "Zarządzanie i inżynieria produkcji" w semestrze letnim roku akademickim 2018/2019:

 

 Etap rekrutacji

Terminy

Informacja

 Elektroniczna rejestracja kandydatów
na studia drugiego stopnia

7 stycznia – 14 lutego 2019 r.

strona internetowa:
www.pwsz-ns.edu.pl

zakładka:
https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela
Dział Spraw Studenckich i Kształcenia PWSZ
informacja telefoniczna: tel.: 18 443 45 45,
wew. 107, 108.

Przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne

28 stycznia – 14 lutego 2019 r.

UWAGA!

Kandydaci zgłaszają się z kompletem dokumentów (zakładka:  Wymagane dokumenty) w tym terminie osobiście, bądź reprezentowani są przez upoważnioną osobę (wzór pełnomocnictwa znajduje się
na stronie internetowej).

Egzaminy wstępne na kierunku Mechatronika -
studia drugiego stopnia

14 lutego 2019 r.

zakładka:

http://pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/egzaminy-rozmowa-kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników rekrutacji

15 lutego 2019 r.

zakładka: Wyniki rekrutacji

Potwierdzenie podjęcia studiów

14 – 15 lutego 2019 r.

UWAGA!

Osoby przyjęte, zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie instytutu

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA