baner 1300x300 2019.2020

 

Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia w roku akademickim 2019/2020:

  • stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym – w okresie od 13 maja do 26 lipca 2019 r.;

 

  • stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach "Informatyka", „Mechatronika” oraz „Zarządzanie i inżynieria produkcji” rozpoczynające się w semestrze letnim – w okresie od 13 stycznia do 14 lutego 2020 r., a w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, obejmujący rejestrację elektroniczną, przyjmowanie od kandydatów wymaganej dokumentacji, egzaminy wstępne na niektórych kierunkach, ogłoszenie wyników rekrutacji, określi Rektor w drodze zarządzenia.

 

Bliższe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów znajdują się w zakładce: Oferta edukacyjna oraz bezpośrednio na stronie internatowej Instytutu Technicznego.

 

Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA