2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Informator dla kandydatów na studia w PWSZ na rok akademicki 2019/2020

 


 

 KOMUNIKAT

Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu informuje, iż na niżej wymienionych kierunkach studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca /szczegółowe terminy - patrz zakładka: "Harmonogram rekrutacji"/:

 

 

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia i jednolite

 

Ponadto informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu uzyskała uprawienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne".  Uchwała Senatu PWSZ w Nowym Sączu w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach pierwszego stopnia ma kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" w roku akademickim 2019/2020 zostanie podjęta na posiedzeniu Senatu PWSZ w dniu 26 sierpnia 2019 r.

 

 Bliższe informacje dotyczące kształcenia na danym kierunku studiów znajdują się w zakładce: Oferta edukacyjna.

 

 

 Masz pytania??? Zadzwoń: 18 443 45 45, wew. 107.

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA