Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) może prowadzić kursy dokształcające.

 Informator dla kandydatów na studia podyplomowe, kursy i szkolenia na rok akademicki 2018/2019

 

Informacje ogólne

Celem kursu dokształcającego jest:

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych różnych grup społecznych
  • poszerzanie i aktualizacja wiedzy wynikającej z rozwoju nauki i postępu techniczno-cywilizacyjnego
  • kształcenie nowych umiejętności zawodowych, niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wymagane wykształcenie określone dla każdego rodzaju kursu

Organizacja kursów

Kursy dokształcające to forma niestacjonarnego kształcenia ustawicznego, trwająca powyżej 30 godzin zajęć i nie dłużej niż jeden semestr, prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć. Jednostkami prowadzącymi kursy są instytuty.

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

  • złożenie wymaganych dokumentów
  • dokonanie opłaty za całość kursu
  • spełnienie innych wymagań określonych dla poszczególnych kursów

Wymagane dokumenty

Składanie dokumentów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs składają komplet dokumentów w sekretariacie instytutu, w terminach ustalonych przez instytut.

O terminie rozpoczęcia kursu, osoby zainteresowane będą powiadamiane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, drogą listową lub telefoniczną. Informacja dotycząca terminów kursów będzie zamieszczona na stronie internetowej PWSZ.

Opłata za kurs

Opłatę za kurs kandydaci wnoszą w całości przed rozpoczęciem kursu. Dowód wniesienia opłaty bezzwłocznie dostarczają do sekretariatu.

Opłatę za kurs wnosi się na konto bankowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Nr 84 1240 4748 1111 0010 4341 0034 z dopiskiem: kurs .................................... (pełna nazwa kursu)

Warunki ukończenia kursu

Spełnienie wszystkich wymagań określonych programem kształcenia kursu. Uczestnik otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu" wg wzoru zatwierdzonego przez senat uczelni.

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 443-45-45 wew. 105, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.