Instytut Ekonomiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

 

Ekonomia (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Administracja i finanse sektora publicznego
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Zarządzanie projektami

 

Zobacz szczegóły

 

e - Administracja (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • e - Administracja samorządowa
 • e - Administracja gospodarcza

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalności:

 • Biznes i innowacje
 • Zarządzanie gminą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 

 studia drugiego stopnia

 

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Instytut Języków Obcych

 

studia pierwszego stopnia

 

Filologia (studia stacjonarne)

Specjalności:

 • Język angielski – translatoryka
 • Język niemiecki – translatoryka
 • Język rosyjski – translatoryka

 

Moduły w ramach specjalności:

 • Język angielski – tłumaczeniowy
 • Dwujęzyczny - tłumaczeniowy (drugi język: niemiecki lub rosyjski)
 • Język angielski w biznesie
 • Język niemiecki – tłumaczeniowy
 • Język niemiecki w biznesie
 • Język rosyjski – tłumaczeniowy
 • Język rosyjski w biznesie

 

 Zobacz szczegóły

Lingwistyka dla biznesu (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

 

studia pierwszego stopnia

 

Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne)

Specjalności:

 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną
 • Wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską
 • Wychowanie fizyczne - trener personalny - NOWOŚĆ
 • Wychowanie fizyczne z kinezygerontoprofilaktyką - NOWOŚĆ
 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

jednolite studia magisterskie

 

Fizjoterapia (studia stacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Pedagogiczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne)

Specjalności:

Nauczycielska:

 • Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią - NOWOŚĆ

 

Nienauczycielska:

 • Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

Nauczycielska:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną - NOWOŚĆ
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim - NOWOŚĆ
 • Logopedia i terapia pedagogiczna

 

Nienauczycielska:

 • Doradztwo zawodowe - NOWOŚĆ
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • Praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Techniczny

 

studia pierwszego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Informatyka stosowana

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Mechatronika pojazdów samochodowych
 • Mechatronika stosowana

 

Zobacz szczegóły

 

 

Transport i Logistyka (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalności:

 • Inżynieria transportu i spedycja
 • Logistyka procesów produkcyjnych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria systemów ekoenergetycznych
 • Inżynieria produkcji żywości

 

Zobacz szczegóły

 

 

studia drugiego stopnia

 

Informatyka (studia stacjonarne, niestacjonarne) - NOWOŚĆ

Specjalność:

 • Programowanie systemów informatycznych

 

Zobacz szczegóły

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Inżynieria rekonstrukcji
 • Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych

 

Zobacz szczegóły

 

Mechatronika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalności:

 • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 • Mechatronika w systemach produkcyjnych
 • Bionika w systemach mechatronicznych - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

Instytut Zdrowia

 

studia pierwszego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne - pomostowe)

 

Zobacz szczegóły

 

Ratownictwo medyczne (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

Dietetyka - NOWOŚĆ

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

studia drugiego stopnia

 

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 

Zobacz szczegóły

 

 

 

Studia podyplomowe

Specjalności kształcenia

 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zobacz szczegóły

 

 • Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Specjalista językowo-biznesowy

 

Zobacz szczegóły

 

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Wychowanie i psychoprofilaktyka w szkole
 • Wychowanie przedszkolne

 

Zobacz szczegóły

 

 • Fizyka dla nauczycieli

 

Zobacz szczegóły

 

 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Oferta

Kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Kursy specjalistyczne:

 • Edukator w cukrzycy
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Leczenie ran (dla pielęgniarek)
 • Leczenie ran (dla położnych)
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część II
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wywiad i badanie fizykalne

Zobacz szczegóły

Kursy dokształcające

Oferta

 • Język angielski dla maturzystów - matura podstawowa
 • Język angielski dla maturzystów - matura rozszerzona

 

Zobacz szczegóły

 

 • Kurs podstawowy systemu językowo-migowego
 • System językowo-migowy w pracy pedagogicznej i wychowawczej

 

Zobacz szczegóły

 

 • Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie MTS
 • Podstawy projektowania w systemie Catia

 

Zobacz szczegóły

 

 

Szkolenia

Oferta

 • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako alternatywna forma terapii w szkole
 • Diagnoza i projektowanie pracy z dzieckiem w klasie I
 • Diagnoza w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych - IPET i planów działań wspierających - PWD
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Sztuka bibułkarska w edukacji i terapii

 

Zobacz szczegóły

 

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom podstawowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach - poziom rozszerzony
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Zobacz szczegóły