pwsz 950x150px
 
 
Czy nadal zastanawiacie się co robić w swoim życiu i gdzie kontynuować dalszą edukację?

Jeśli tak, zapoznajcie się z naszą ofertą edukacyjną, przygotowaną na rok akademicki 2017/2018.

Oferujemy bogaty wybór kierunków oraz specjalności kształcenia zarówno dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, jak i absolwentów szkół wyższych.

Kontynuując naukę w naszej Uczelni zdobędziecie nową wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym łatwiej odnajdziecie się na konkurencyjnym rynku pracy, zaspokoicie swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne.

Zapraszamy! Sądecczyzna potrzebuje ludzi wykształconych, twórczych, z pasją realizujących swoje plany i zamierzenia.

 

 
studia pierwszego stopnia:
 
i stopień
 
  jednolite studia magisterskie:
 
fizjoterapia
 
studia drugiego stopnia:
 
ii stopień