rekrutacja baner 2017

 

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na kierunek: Mechatronika i Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu od roku akademickiego 2017/2018 wynosi 85 zł.

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie. Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną można również uiścić na numer konta bankowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

 

Na pisemny wniosek skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadkach:

1) nieuruchomienia kierunku studiów;

2) podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek;

3) nieprzystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wniosek należy złożyć do Działu Spraw Studenckich i Kształcenia /ul. Staszica 1, Rektorat - pokój nr 07/.