rekrutacja baner 2017

 

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu od roku akademickiego 2017/2018 wynosi:

  • 125 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika w specjalnościach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Nauczanie początkowe z językiem angielskim oraz Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną;
  • 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek Wychowanie fizyczne oraz Fizjoterapia;
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki lub specjalności zawodowe.

 

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie. Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną można również uiścić na numer konta bankowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

 

Na pisemny wniosek skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, kandydat może ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadkach:

1) nieuruchomienia kierunku studiów;

2) podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek;

3) nieprzystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wniosek należy złożyć do Działu Spraw Studenckich i Kształcenia /ul. Staszica 1, Rektorat - pokój nr 07/.