rekrutacja baner 2017

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia dla absolwentów szkół średnich na podstawie egzaminu:

 

maturalnego (tzw. "nowa matura")

  1. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane będą punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji (zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt)
  3. Brak na świadectwie dojrzałości przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 ie nowa

 

ijo nowa

 

 ikf nowa wff

 

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej dla kandydatów na kierunki Wychowanie fizyczne oraz Fizjoterapia umieszczone są na stronie internetowej Instytutu Kultury Fizycznej, w zakładce "Rekrutacja".

 

 ip nowa

 

 it nowa

 

 iz nowa