pwsz 950x150px pop

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia dla absolwentów szkół średnich na podstawie egzaminu:

 

maturalnego (tzw. "nowa matura")

  1. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane będą punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji (zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt)
  3. Brak na świadectwie dojrzałości przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 ie nowa

 

 

ijo nowa

 

 

ikf nowa

 

Kandydaci na kierunek Wychowanie fizyczne, po zarejestrowaniu się na studia, otrzymują szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej.

 

 

ip nowa

 

 

it nowa

 

 

iz nowa