Warunkiem umieszczenia na liście studentów jest złożenie w terminie od 30 lipca – 10 sierpnia br. potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie instytutu, w którym prowadzony jest dany kierunek studiów:

 

Instytut Ekonomiczny /ul. Jagiellońska 61/:
30.07.2018 /poniedziałek/ 8.00 – 15.30
31.07.2018 /wtorek/ 8.00 – 15.30
01.08.2018 /środa/ 8.00 – 13.00
02.08.2018 /czwartek/ 8.00 – 13.00
03.08.2018 /piątek/ 8.00 – 13.00
06.08.2018 /poniedziałek/ 8.00 – 12.00
07.08.2018 /wtorek/ 8.00 – 12.00
08.08.2018 /środa/ 8.00 – 12.00
09.08.2018 /czwartek/ 8.00 – 12.00
10.08.2018 /piątek/ 8.00 – 12.00

Instytut Języków Obcych /ul. Kochanowskiego 44/:
poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 14.00

Instytut Kultury Fizycznej /ul. Kościuszki 2/:
poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 14.00

Instytut Pedagogiczny /ul. Chruślicka 6/:
poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.00

Instytut Techniczny /ul. Zamenhofa 1a/:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00

Instytut Zdrowia /ul. Kościuszki 2, Budynek G/:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00

 


 

  Wyniki rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

 

I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: e-Administracja – studia stacjonarne

Kierunek: e-Administracja – studia niestacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia niestacjonarne

 

Instytut Języków Obcych

Kierunek: Filologia (specjalność: Język angielski - translatoryka) – studia stacjonarne

Kierunek: Filologia (specjalność: Język niemiecki - translatoryka) – studia stacjonarne

Kierunek: Filologia (specjalność: Język rosyjski - translatoryka) – studia stacjonarne

Kierunek: Lingwistyka dla biznesu – studia stacjonarne

 

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

 

Instytut Techniczny

Kierunek: Informatyka – studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia stacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia niestacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia stacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Dietetyka – studia stacjonarne

Kierunek: Dietetyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia niestacjonarne

Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne

Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia niestacjonarne

 

II. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne

 

III. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia niestacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia niestacjonarne