Lista osób wpisanych na listę studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

27 września 2019 r.

 

I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: e-Administracja – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia niestacjonarne

 

Instytut Języków Obcych

Kierunek: Filologia – studia stacjonarne

Kierunek: Lingwistyka dla biznesu – studia stacjonarne

 

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

 

Instytut Techniczny

Kierunek: Informatyka – studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka – studia stacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia stacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia niestacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia stacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Dietetyka – studia stacjonarne

Kierunek: Dietetyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne

 

II. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

 

III. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia niestacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne