Listy osób wpisanych na listę studentów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

 

I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: e-Administracja – studia stacjonarne

Kierunek: e-Administracja – studia niestacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia niestacjonarne

 

Instytut Języków Obcych

Kierunek: Filologia – studia stacjonarne

Kierunek: Lingwistyka dla biznesu – studia stacjonarne

 

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

 

Instytut Techniczny

Kierunek: Informatyka – studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia stacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia niestacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia stacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Dietetyka – studia stacjonarne

Kierunek: Dietetyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia niestacjonarne - kierunek nieuruchomiony*

Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne

Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia niestacjonarne - kierunek nieuruchomiony*

 

II. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne - kierunek nieuruchomiony*

 

 

 

III. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – studia niestacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia niestacjonarne - kierunek nieuruchomiony*

 

 * - W związku z brakiem możliwości spełnienia warunku określonego w § 2 ust. 11 Uchwały Nr 21/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w roku akademickim 2019/2020 (z późn. zm.), w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 nie zostaną uruchomione studia na kierunku:

  • Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne pierwszego stopnia;
  • Ratownictwo medyczne - studia niestacjonarne pierwszego stopnia;
  • Pielęgniarstwo - studia niestacjonarne drugiego stopnia;
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – niestacjonarne jednolite studia magisterskie.

 W związku z powyższym istnieje możliwość zmiany kierunku lub formy studiów na stacjonarne. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów można się ubiegać o zwrot opłaty rekrutacyjnej. W przedmiotowej sprawie informacji udziela Komisja Rekrutacyjna w instytucie, w którym prowadzony jest dany kierunek studiów.