W grudniu 2015 roku Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rozpoczęła comiesięczny cykl spotkań kulturalno-artystycznych. Spotkania odbywają się w budynku Biblioteki przy Alejach Wolności 40, a ich głównym celem jest ukazanie talentów oraz możliwości literackich i artystycznych, a także naukowych osób związanych z Uczelnią (pracowników, studentów). Honorowymi gośćmi będą również osoby spoza Uczelni – poeci, pisarze, artyści.

 

Plakat jest dzisiaj w trudnym położeniu, na służbie sprzedawalności, zawładnięty przez korporacje reklamowe, kształtuje estetykę i kulturę wizualną, co obserwujemy poruszając się w przestrzeni miast, otaczających je przedmieść czy na zupełnych pustkowiach, gdzie widok zasłaniają plansze reklamowe. Jakie miejsce we współczesnej kulturze zajmuje folklor? Czy nie podlega podobnym mechanizmom?

Z trudnym zadaniem zmierzyli się uczestnicy konkursu FOLK-MANIA, organizowanego przez Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jako wyzwanie konkursowe należało połączyć niszowy dziś nurt plakatu artystycznego, zaangażowanego społecznie z pytaniem o kondycję folkloru dziś.

W dobie dostępu nie tylko do informacji, ale do wszystkiego równocześnie i z każdego zakątka świata, folklor, a w zasadzie jego wartość, oparta na odrębności, nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj wspólne granie kapeli góralskiej z Jamajczykami, flisak na motorze, etno design, ciupaga do garnituru są zjawiskami na porządku dziennym. Z jednej strony odradza się tradycja miejscowa, powiedzmy śląska czy sądecka w formie tradycyjnej w poszukiwaniu tożsamości, z drugiej strony folklor żywi się wpływami i zapożyczeniami. Proces zmian jest nieunikniony, ale świadomość, że zachodzi, pozwala podejmować decyzje o kierunku i eliminować to, co kulturowo obce albo wręcz szkodliwe. Nikt tego nie zrobi tak jak właśnie młodzi ludzie, w świeży i niezależny sposób.

Niechby ten konkurs był przyczynkiem w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego i dziękujemy uczniom, ale także ich opiekunom za poświęcony czas, wysiłek i inwencję twórczą.

W pierwszej edycji konkursu na plakat FOLK-MANIA, na podstawie przesłanych prac z Zespołu Szkół w Chełmcu, Liceum Plastycznego w Rypinie i Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem, komisja złożona z wykładowców kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu przyznała nagrody: Monice Radlińskiej Izabeli Błasiak, a także wyróżnienia: Kacprowi Kityńskiemu, Melanii Wróblewskiej i Patrycji Marcisz. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia; dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, prof. nadzw.; dr Beata Lisowska – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogicznego, dr Iwona Bugajska-Bigos oraz mgr Agata Witrylak-Leszyńska – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej.

 

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Galerii E/A (Al. Wolności 40) odbył się wernisaż pod patronatem JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu − dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., podsumowujący międzynarodowy projekt „Słowa-znaczenia”.

W projekcie − który miał na celu przede wszystkim pokazanie różnych aspektów edukacji artystycznej w kontekście twórczym i teoretycznym, a także integrację środowisk − udział wzięli m.in. studenci, absolwenci i wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, przedstawiciele Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie oraz Kean University w New Jersey (USA), a jego gośćmi specjalnymi byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Mada” w Nowym Sączu.

Pomysłodawcą projektu i wydawnictwa była dr Iwona Bugajska-Bigos, opiekun Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia”, realizująca podobne inicjatywy z udziałem środowisk „osób w potrzebie” już od kilku lat. Towarzysząca mu monografia zawiera prace artystyczne uczestników oraz część teoretyczną, scalającą zagadnienia dotyczące istoty edukacji artystycznej i komunikacji za pomocą sztuk wizualnych, także w zakresie arteterapii. Swoimi refleksjami dotyczącymi kształcenia artystycznego podzielili się m.in. profesorowie: Marek Szymański, Krzysztof Tomalski, Andrzej Szarek, Karol Gąsienica-Szostak. Prof. Joanna Wezyk z Kean Univesity zaprezentowała autorskie metody pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a kwestie arteterapii poruszyły: dr Janka Satkova, dr Andrea Juhasova, prof. Jaroslava Sickova-Fabrici i dr Anna Steliga.

W wernisażu, będącym uroczystym zakończeniem projektu, uczestniczyli goście z WTZ „Mada”, którzy po raz kolejny pokazali w swych pracach artystycznych (powstałych na specjalnie przygotowanych warsztatach arteterapeutycznych, przeprowadzonych przez autorkę projektu i studentki Edukacji artystycznej) wrażliwość artystyczną oraz rozległe możliwości interpretacyjne. Podkreślano podczas niego nie tylko walory artystyczne prac eksponowanych na wystawie, ale także niezwykłość kreacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wagę wspierania ich twórczości. Niejako potwierdzeniem tych słów jest propozycja kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w ramach nowej specjalności: Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią, uruchamiana od 1 października 2016 roku.

W uroczystości udział wzięli JM Rektor PWSZ − dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego − dr Beata Lisowska, Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej − mgr Czesław Baraniecki, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie − straszy wizytator mgr Irena Małecka, kierownik WTZ „Mada” − mgr Janusz Reszkiewicz z podopiecznymi i pracownikami, autorzy prac − studenci oraz absolwenci należący do Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia” wraz z opiekunem dr Iwoną Bugajską-Bigos, a także mgr Agata Rolka, mgr Magdalena Chadaj i mgr Andrzej Naściszewski.

W dniu 17 marca o godz. 12.00 w auli budynku Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się Koncert Jacka Mazaneca i Kapeli za pięć dwunasta w składzie: Kuba Tokarczyk (klawisze), Wojciech Klimczak (bas), Kuba Kozub (gitara) oraz Paweł Król (perkusja).

Jacek Mazanec - sądeczanin, wykładowca PWSZ, literat, poeta, twórca kabaretowy dostarczył miłych wrażeń szerokiemu gronu słuchaczy. W Koncercie wzięły udział władze Uczelni: doc. dr Marek Reichel - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy oraz dr Halina Potok - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, a także dyrektor Biura Rektora mgr Halina Kociubińska, Kwestor mgr Halina Marcisz, dyrekcja Instytutu Pedagogicznego: doc. dr Zofia Muzyczka i dr Beata Lisowska, pracownicy Uczelni, studenci, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inne osoby.

 

29 lutego w budynku Biblioteki nastąpiło otwarcie Wystawy inaugurującej działalność Galerii Épreuve D’Artiste. Swoje prace prezentowali wykładowcy kierunku Edukacja Artystyczna w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: Iwona Bugajska-Bigos, Magdalena Chadaj, Jakub Najbart, Andrzej Naściszewski, Agata Rolka, Andrzej Szarek, Karol Gasienica-Szostak, Grzegorz Sztwiertnia, Marek Szymański oraz Krzysztof Tomalski. W wernisażu uczestniczyli Pani dr Halina Potok Prorektor ds. Studenckich i kształcenia, Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego Pani doc. dr Zofia Muzyczka i Pani dr Beata Lisowska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pan Józef Klimek, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także pracownicy i studenci Uczelni.

W dniu 15 stycznia o godzinie 12.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu comiesięcznych wydarzeń kulturalno-artystycznych. Pani Barbara Kozik-nauczyciel bibliotekarz, pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu wygłosiła wykład na temat obyczajów, wierzeń oraz tradycji roku kalendarzowego. W spotkaniu uczestniczyli Pani dr Halina Potok Prorektor ds. studenckich i kształcenia, pracownicy Uczelni, studenci, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu oraz Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku a także pracownicy Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu.

 

Dnia 16 grudnia o g. 12.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się autorskie spotkanie z Panem dr hab. Wojciechem Kudybą, prof. nadzw. promujące Jego najnowszą książkę "Nazywam się Majdan".

Rozmowę prowadził Pan mgr Jacek Mazanec. W spotkaniu uczestniczyli Pan Prorektor dr doc Marek Reichel, pracownicy uczelni, wielu studentów oraz inne osoby. Spotkanie to rozpoczęło cykl comiesięcznych imprez kulturalnych, których organizatorem są Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu.