W dniu 10.04.2017 roku w Galerii E/A PWSZ w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie wystawy międzynarodowego projektu artystycznego Hasior – Assemblage. Na wystawie zobaczyć można było prace będące rezultatem warsztatów pod tym samym tytułem, które odbyły się w dniach 16-17 grudnia 2016 w Galerii Hasiora w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. W projekcie, którego głównym celem było nawiązanie swoistego dialogu z Mistrzem, a także integracja różnorodnych środowisk twórczych udział wzięli studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu (Koło artystyczno-naukowe „Piekarnia”), Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także zaproszeni goście: studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (pracujący pod opieką dr hab. Adriany Reckiej oraz dr Janki Satkovej). Dodatkowo do projektu zaproszenie zostali wyjątkowi goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu, uczestnicy Domu Pomocy Społecznej, Pracownia Plastyczna w Rzeszowie oraz prof. Joanna Wezyk z Kean University w USA, ze swoimi studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wystawa zgromadziła różnorodne kreacje prezentujące indywidualne spojrzenie uczestników, ich przemyślenia i koncepcje odzwierciadlające osobiste spotkanie z twórczością Władysława Hasiora. Na uwagę zasługuje bogactwo koncepcji, a także osobiste reakcje na twórczość artysty.

Projektowi towarzyszy wydana publikacja Hasior – Assemblage, prezentująca zagadnienia teoretyczne oraz dokumentująca prace wizualne uczestników wydarzenia. Autorami projektu i zarazem redaktorami publikacji są: dr Iwona Bugajska-Bigos i dr hab. Karol Gąsienica-Szostak (PWSZ w Nowym Sączu) oraz dr Anna Steliga (UR w Rzeszowie).

Patronat nad projektem objął prorektor PWSZ doc. dr Marek Reichel a nad wystawą JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

 

 

 

9 marca, po dłuższej przerwie nastąpił powrót do tradycji organizowania spotkań kulturalno-artystycznych w Bibliotece. Cykl wydarzeń rozpoczął się od wykładu Pani dr Beaty Lisowskiej, wicedyrektora i starszego wykładowcy Instytutu Pedagogicznego „Dlaczego myślimy o niebieskich migdałach? – o związkach frazeologicznych z nazwami barw". W wykładzie uczestniczyli Pani dr Halina Potok Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Pani dr Zofia Muzyczka dyrektor Instytutu Pedagogicznego, Pani doc. dr Elżbieta Stanisz wicedyrektor Instytutu Języków Obcych, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz liczne grono studentów. Spotkanie miało miejsce w nowej Auli w budynku Biblioteki.

Plakat jest dzisiaj w trudnym położeniu, na służbie sprzedawalności, zawładnięty przez korporacje reklamowe, kształtuje estetykę i kulturę wizualną, co obserwujemy poruszając się w przestrzeni miast, otaczających je przedmieść czy na zupełnych pustkowiach, gdzie widok zasłaniają plansze reklamowe. Jakie miejsce we współczesnej kulturze zajmuje folklor? Czy nie podlega podobnym mechanizmom?

Z trudnym zadaniem zmierzyli się uczestnicy konkursu FOLK-MANIA, organizowanego przez Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jako wyzwanie konkursowe należało połączyć niszowy dziś nurt plakatu artystycznego, zaangażowanego społecznie z pytaniem o kondycję folkloru dziś.

W dobie dostępu nie tylko do informacji, ale do wszystkiego równocześnie i z każdego zakątka świata, folklor, a w zasadzie jego wartość, oparta na odrębności, nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj wspólne granie kapeli góralskiej z Jamajczykami, flisak na motorze, etno design, ciupaga do garnituru są zjawiskami na porządku dziennym. Z jednej strony odradza się tradycja miejscowa, powiedzmy śląska czy sądecka w formie tradycyjnej w poszukiwaniu tożsamości, z drugiej strony folklor żywi się wpływami i zapożyczeniami. Proces zmian jest nieunikniony, ale świadomość, że zachodzi, pozwala podejmować decyzje o kierunku i eliminować to, co kulturowo obce albo wręcz szkodliwe. Nikt tego nie zrobi tak jak właśnie młodzi ludzie, w świeży i niezależny sposób.

Niechby ten konkurs był przyczynkiem w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania. Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu artystycznego i dziękujemy uczniom, ale także ich opiekunom za poświęcony czas, wysiłek i inwencję twórczą.

W pierwszej edycji konkursu na plakat FOLK-MANIA, na podstawie przesłanych prac z Zespołu Szkół w Chełmcu, Liceum Plastycznego w Rypinie i Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem, komisja złożona z wykładowców kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu przyznała nagrody: Monice Radlińskiej Izabeli Błasiak, a także wyróżnienia: Kacprowi Kityńskiemu, Melanii Wróblewskiej i Patrycji Marcisz. W uroczystości wzięli udział m.in.: dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia; dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, prof. nadzw.; dr Beata Lisowska – zastępca dyrektora Instytutu Pedagogicznego, dr Iwona Bugajska-Bigos oraz mgr Agata Witrylak-Leszyńska – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej.

 

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Galerii E/A (Al. Wolności 40) odbył się wernisaż pod patronatem JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu − dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., podsumowujący międzynarodowy projekt „Słowa-znaczenia”.

W projekcie − który miał na celu przede wszystkim pokazanie różnych aspektów edukacji artystycznej w kontekście twórczym i teoretycznym, a także integrację środowisk − udział wzięli m.in. studenci, absolwenci i wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, przedstawiciele Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie oraz Kean University w New Jersey (USA), a jego gośćmi specjalnymi byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Mada” w Nowym Sączu.

Pomysłodawcą projektu i wydawnictwa była dr Iwona Bugajska-Bigos, opiekun Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia”, realizująca podobne inicjatywy z udziałem środowisk „osób w potrzebie” już od kilku lat. Towarzysząca mu monografia zawiera prace artystyczne uczestników oraz część teoretyczną, scalającą zagadnienia dotyczące istoty edukacji artystycznej i komunikacji za pomocą sztuk wizualnych, także w zakresie arteterapii. Swoimi refleksjami dotyczącymi kształcenia artystycznego podzielili się m.in. profesorowie: Marek Szymański, Krzysztof Tomalski, Andrzej Szarek, Karol Gąsienica-Szostak. Prof. Joanna Wezyk z Kean Univesity zaprezentowała autorskie metody pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a kwestie arteterapii poruszyły: dr Janka Satkova, dr Andrea Juhasova, prof. Jaroslava Sickova-Fabrici i dr Anna Steliga.

W wernisażu, będącym uroczystym zakończeniem projektu, uczestniczyli goście z WTZ „Mada”, którzy po raz kolejny pokazali w swych pracach artystycznych (powstałych na specjalnie przygotowanych warsztatach arteterapeutycznych, przeprowadzonych przez autorkę projektu i studentki Edukacji artystycznej) wrażliwość artystyczną oraz rozległe możliwości interpretacyjne. Podkreślano podczas niego nie tylko walory artystyczne prac eksponowanych na wystawie, ale także niezwykłość kreacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wagę wspierania ich twórczości. Niejako potwierdzeniem tych słów jest propozycja kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w ramach nowej specjalności: Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią, uruchamiana od 1 października 2016 roku.

W uroczystości udział wzięli JM Rektor PWSZ − dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego − dr Beata Lisowska, Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej − mgr Czesław Baraniecki, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie − straszy wizytator mgr Irena Małecka, kierownik WTZ „Mada” − mgr Janusz Reszkiewicz z podopiecznymi i pracownikami, autorzy prac − studenci oraz absolwenci należący do Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia” wraz z opiekunem dr Iwoną Bugajską-Bigos, a także mgr Agata Rolka, mgr Magdalena Chadaj i mgr Andrzej Naściszewski.

W dniu 17 marca o godz. 12.00 w auli budynku Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się Koncert Jacka Mazaneca i Kapeli za pięć dwunasta w składzie: Kuba Tokarczyk (klawisze), Wojciech Klimczak (bas), Kuba Kozub (gitara) oraz Paweł Król (perkusja).

Jacek Mazanec - sądeczanin, wykładowca PWSZ, literat, poeta, twórca kabaretowy dostarczył miłych wrażeń szerokiemu gronu słuchaczy. W Koncercie wzięły udział władze Uczelni: doc. dr Marek Reichel - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy oraz dr Halina Potok - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, a także dyrektor Biura Rektora mgr Halina Kociubińska, Kwestor mgr Halina Marcisz, dyrekcja Instytutu Pedagogicznego: doc. dr Zofia Muzyczka i dr Beata Lisowska, pracownicy Uczelni, studenci, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz inne osoby.

 

29 lutego w budynku Biblioteki nastąpiło otwarcie Wystawy inaugurującej działalność Galerii Épreuve D’Artiste. Swoje prace prezentowali wykładowcy kierunku Edukacja Artystyczna w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: Iwona Bugajska-Bigos, Magdalena Chadaj, Jakub Najbart, Andrzej Naściszewski, Agata Rolka, Andrzej Szarek, Karol Gasienica-Szostak, Grzegorz Sztwiertnia, Marek Szymański oraz Krzysztof Tomalski. W wernisażu uczestniczyli Pani dr Halina Potok Prorektor ds. Studenckich i kształcenia, Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego Pani doc. dr Zofia Muzyczka i Pani dr Beata Lisowska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pan Józef Klimek, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także pracownicy i studenci Uczelni.

W dniu 15 stycznia o godzinie 12.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu comiesięcznych wydarzeń kulturalno-artystycznych. Pani Barbara Kozik-nauczyciel bibliotekarz, pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu wygłosiła wykład na temat obyczajów, wierzeń oraz tradycji roku kalendarzowego. W spotkaniu uczestniczyli Pani dr Halina Potok Prorektor ds. studenckich i kształcenia, pracownicy Uczelni, studenci, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu oraz Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku a także pracownicy Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu.

 

Dnia 16 grudnia o g. 12.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się autorskie spotkanie z Panem dr hab. Wojciechem Kudybą, prof. nadzw. promujące Jego najnowszą książkę "Nazywam się Majdan".

Rozmowę prowadził Pan mgr Jacek Mazanec. W spotkaniu uczestniczyli Pan Prorektor dr doc Marek Reichel, pracownicy uczelni, wielu studentów oraz inne osoby. Spotkanie to rozpoczęło cykl comiesięcznych imprez kulturalnych, których organizatorem jest Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.