Open Access (Otwarty Dostęp) – wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji cyfrowych o charakterze naukowym i edukacyjnym. Użytkownicy mogą przeszukiwać, czytać, kopiować, drukować pełne teksty publikacji bez ograniczeń, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich.

 

Wybrane źródła dostępne w ramach open access

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2018

Google Scholar - wyszukiwarka artykułów naukowych

SCIRUS - wyszukiwarka stron o tematyce naukowej, znajduje nazwiska badaczy, informacje o najnowszych badaniach naukowych, zapewnia dostęp do wielu książek, czasopism, recenzji, patentów. Eliminuje strony, które nie posiadają statusu naukowego.

Hindawi - przeszło 200 tytułów czasopism open access z zakresu wielu dyscyplin naukowych.

Internet Public Library - elektroniczne wersje czasopism z całego świata.

Lista Filadelfijska - lista czasopisma naukowych indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej.

Central and Eastern European Online Library - serwis czasopism Europy Środkowo-Wschodniej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Directory of Open Access Journals - baza czasopism naukowych.

HighWire - baza pełnotekstowych czasopism naukowych.

Electronic Journals - elektroniczne wydania czasopism.

Free Medical Journals - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych.

BioMedCentral - baza pełno tekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych.

Wydawnictwo Termedia - czasopisma medyczne.

PUBMed Central - baza pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk medycznych.

Global Family Doctor - baza medyczna.

arXiv.org - pełnotekstowa baza zawierająca artykuły z zakresu fizyki, matematyki, informatyki.

Theoretical Economics - baza pełnotekstowych artykułów z zakresu nauk ekonomicznych.

Versita - wydawca książek i czasopism naukowych. Wydaje ponad 350 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Obecnie jest częścią grupy wydawniczej De Gruyter.

European Mathematical Information Service EMIS (Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny) - pełne teksty czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej, materiały konferencyjne, monografie, konspekty wykładów.

Open J-Gate - baza indeksująca czasopisma elektroniczne z różnych dziedzin.

Bazy danych Biblioteki Narodowej - bibliografia narodowa i bibliografie specjalne, katalogi centralne, zbiory specjalne.

ARIANTA - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne.

Czasopisma AGH - pełne teksty artykułów zamieszczanych w czasopismach elektronicznych wydawanych przez Akademię Górniczo – Hutniczą.

BAZTECH - bibliograficzna baza abstraktowa o zawartości polskich czasopism technicznych.

Czytelnia Czasopism - pełne treści czasopism wydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN.

Bazhum - baza bibliograficzna rejestrująca zawartość czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Portal Nauka Polska - źródło wiedzy o ludziach nauki, instytucjach naukowych, prowadzonych badaniach, konferencjach, wystawach

Baza pełnotekstowa (e-książki) - kolekcja książek naukowych udostępnianych przez autorów na licencjach Creative Commons.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - zasoby polskich bibliotek cyfrowych.

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KARO - informacja o zasobach wielu polskich bibliotek naukowych.