W dniu 31 marca 2017 roku Absolwenci Instytutu Technicznego odebrali z rąk dr Haliny Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja, Dyrektora Instytutu Technicznego i dr inż. Anny Kochanek, zastępcy Dyrektora Instytutu Technicznego dyplomy ukończenia studiów inżynierskich.

Studia na kierunkach mechatronika, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2016/2017 ukończyło 150 osób. Część z nich kontynuuje naukę w Instytucie Technicznym na studiach drugiego stopnia, a tytuł magistra uzyska już w 2018 roku.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością, dr Tomasz Cisoń, Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, mgr Urszula Cisoń-Apanasewicz, zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia.

Następnie Absolwenci przyjęli życzenia sukcesów w życiu zawodowym i osobistym od Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok oraz prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja, Dyrektora Instytutu Technicznego. Przemawiający zachęcali do dalszego rozwoju naukowego, szczególnie podkreślano rolę absolwentów kierunków technicznych w gospodarce i lepszy start na rynku pracy, jaki daje ukończenie studiów inżynierskich.

Listy gratulacyjne dla najlepszych absolwentów otrzymali:

  • inż. Danuta Kamińska - Ekoenergetyka
  • inż. Roman Sierotowicz - Ekoenergetyka
  • inż. Marcin Duda - Informatyka Stosowana
  • inż. Agnieszka Duda - Inżynieria produkcji żywności
  • inż. Łukasz Lichoń - Inżynieria mechaniczna
  • inż. Adrian Grybel - Mechatronika pojazdów samochodowych
  • inż. Michał Stępień - Mechatronika pojazdów samochodowych
  • inż. Wojciech Sobczak - Mechatronika stosowana