W dniu 10.04.2017 roku w Galerii E/A PWSZ w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie wystawy międzynarodowego projektu artystycznego Hasior – Assemblage. Na wystawie zobaczyć można było prace będące rezultatem warsztatów pod tym samym tytułem, które odbyły się w dniach 16-17 grudnia 2016 w Galerii Hasiora w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. W projekcie, którego głównym celem było nawiązanie swoistego dialogu z Mistrzem, a także integracja różnorodnych środowisk twórczych udział wzięli studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu (Koło artystyczno-naukowe „Piekarnia”), Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także zaproszeni goście: studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze (pracujący pod opieką dr hab. Adriany Reckiej oraz dr Janki Satkovej). Dodatkowo do projektu zaproszenie zostali wyjątkowi goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA w Nowym Sączu, uczestnicy Domu Pomocy Społecznej, Pracownia Plastyczna w Rzeszowie oraz prof. Joanna Wezyk z Kean University w USA, ze swoimi studentami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wystawa zgromadziła różnorodne kreacje prezentujące indywidualne spojrzenie uczestników, ich przemyślenia i koncepcje odzwierciadlające osobiste spotkanie z twórczością Władysława Hasiora. Na uwagę zasługuje bogactwo koncepcji, a także osobiste reakcje na twórczość artysty.

Projektowi towarzyszy wydana publikacja Hasior – Assemblage, prezentująca zagadnienia teoretyczne oraz dokumentująca prace wizualne uczestników wydarzenia. Autorami projektu i zarazem redaktorami publikacji są: dr Iwona Bugajska-Bigos i dr hab. Karol Gąsienica-Szostak (PWSZ w Nowym Sączu) oraz dr Anna Steliga (UR w Rzeszowie).

Patronat nad projektem objął prorektor PWSZ doc. dr Marek Reichel a nad wystawą JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar.