II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych

20 kwietnia 2017 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ rozpoczęło się II Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych, zorganizowane przez Turystyczne Koło Naukowe KUKLIK. Ideą sympozjum jest wymiana wiedzy, rezultatów badań oraz doświadczeń studentów kół naukowych oraz doktorantów zajmujących się problematyką turystyki i marketingu w takich obszarach jak: marketing w działalności przedsiębiorstw i regionów turystycznych, zachowania konsumentów na rynku turystycznym, nowe technologie na rynku turystycznym, globalizacja a turystyka, polityka UE a rozwój turystyki w regionie, konkurencyjność /współpraca przedsiębiorstw i regionów turystycznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in Starosta Nowosądecki Marek Pławiak, Wice Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej - Lucyna Sieja oraz Wicedyrektor MCDN ds. ODN w Nowym Sączu Cezary Burtak. Trzydniowe sympozjum składa się z trzech sesji tematycznych, w których udział biorą prelegenci z zaproszonych uczelni.