W dniu 8 maja 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o. sformalizowały i wzmocniły swoją wieloletnią współpracę. Porozumienie o współpracy podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prezes Zarządu Pan Janusz Adamek.

Celem współpracy jest przede wszystkim prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz realizacja praktyk studenckich na terenie Sądeckich Wodociągów.

Obu jednostkom zależy na podejmowaniu wspólnych inicjatyw umożliwiających współpracę naukowo-badawczą, planowanie, przygotowanie i realizowanie badań oraz analiz naukowych, a także prac badawczo-rozwojowych. Zarówno Uczelnia jak i Spółka potwierdziły chęć aplikowania o dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z funduszy Unii Europejskiej, dzięki którym będzie możliwe wdrażanie opracowanych projektów oraz doposażenie bazy w obu instytucjach.

Dodatkowym aspektem współpracy jest kontynuacja prowadzenia praktyk studenckich oraz realizacja prac dyplomowych przy udziale Sądeckich Wodociągów, a także współpraca kadry Spółki i kadry Instytutu Technicznego, Instytutu Ekonomicznego i Instytutu Zdrowia PWSZ.