18 maja br. odbyła się sesja inspiracyjna pn. „Turkusowe organizacje – w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i było kolejnym z cyklu „OEES on tour”. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska gospodarczego, publicznego i społecznego, mieliśmy przyjemność gościć 170 osób.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część pierwsza - prezentacja idei w teorii i praktyce, część druga – dyskusja panelowa na temat prezentowanego modelu. W pierwszej części wystąpili: prof. dr hab. Jerzy Hausner - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Blikle – członek Academia Europea oraz Tomasz Misztal – Prezes Zarządu Kamsoft Podlasie sp. z o.o. i Marek Śliboda Prezes Marco sp. z o.o. W drugiej części dyskusję panelową poprowadził prof. dr hab. Jerzy Hausner, a głos zabrali przedstawiciele:

przedsiębiorstw:

Ryszard Florek, Prezes Fakro sp. z o.o.,

Mirosław Kogutowicz, Dyrektor Operacyjny Grupy Park M

organizacji rządowej:

Krzysztof Saczka, Dyrektor ZUS Oddział w Nowym Sączu

jednostki samorządu terytorialnego:

dr Jan Golba, Burmistrz Muszyny

instytucji bankowej:

Adam Dudek, Prezes Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości.

Turkusowy model odrzuca większość fundamentalnych zasad korporacyjnego porządku i opiera się na trzech filarach: samoorganizacji, dążeniu do pełni oraz na celu ewolucyjnym. Turkusowe fir­my wychodzą z założenia, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy i dzięki temu radzą sobie, również biznesowo, znacznie lepiej niż firmy zarządzane tradycyjnie.

Wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga licznych rozmów i dyskusji. Takie było również założenie organizowanego wydarzenia, by na forum podmiotów, zainteresowanych poprawą efektywności pracy w swoich organizacjach, omówić zalety i wady nowatorskiego modelu zarządzania organizacją.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz przybyłym gościom za merytoryczne i inspirujące spotkanie.