Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Profesora zwyczajnego, dr. hab. Janusza Orbitowskiego, emerytowanego Kierownika Zakładu Edukacji Plastycznej w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu.

Żegnamy człowieka o wielkim sercu, znanego Artystę i wspaniałego Wykładowcę, życzliwego Kolegę. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego wyjątkowość, dobroduszność i oddanie edukacji.

Małżonce, Synowi i Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Rektor PWSZ w Nowym Sączu

Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego

Wykładowcy i studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Społeczność akademicka

orbitowski janusz

Fot.: Nowosądecka Mała Galeria