W dniu 17 listopada 2017 r.  JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał porozumienie o współpracy z Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego "Strzelec" bryg. ZS Sławomirem Szczerkowskim.

Przedmiotem współpracy będzie przede wszystkim przygotowanie studentów do służby w formacjach mundurowych, Siłach Zbrojnych RP i obronie cywilnej. Ponadto obie Strony zadeklarowały realizację szkoleń pod kątem wojskowym skierowanym do kadry i studentów oraz członków Związku, a także udostępnianie bazy i sprzętu. Działania te wpisują się między innymi w fakt przystąpienia PWSZ w Nowym Sączu do projektu "Legii Akademickiej".

Ministerstwo Obrony Narodowej przywróciło ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów. W ramach programu obędą się szkolenia podzielone na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

W ramach współpracy ze Związkiem Strzeleckim "Strzelec" zaplanowano także inne przedsięwzięcia edukacyjne, popularno-naukowe, patriotyczne, sportowe i proobronne.