Zespól Szkół nr 1 w Gorlicach, szkoła partnerska PWSZ, organizował już po raz piąty Szkolne Dni Kariery w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dyrekcja Szkoły zaprosiła przedstawicieli Instytutu Technicznego, aby przedstawili ofertę kształcenia kierunków inżynierskich, a w szczególności zachęcili do pracy w zawodzie mechatronik. Uczelnię reprezentowali mgr inż. Tadeusz Kantor oraz mgr inż. Józef Wójcik.