W dniach 16-17.11.2017 studenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, Koło Artystyczno-Naukowe “Piekarnia” uczestniczyli w Międzynarodowym projekcie artystycznym: WARHOL. POP KONTEKSTY (30 LAT PÓŹNIEJ), nad którym patronat honorowy objął Pan Prorektor PWSZ w Nowym Sączu, doc. dr Marek Reichel. 30 lat od śmierci rewolucjonisty sztuki, jak nazywano Warhola, środowiska akademickie PWSZ w Nowym Sączu, PWSW w Przemyślu, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze postanowiły nawiązać do sztuki artysty, przedstawiającej swoistą refleksją nad współczesnym światem. W tym celu studenci kilku uczelni spotkali się w nietypowym miejscu - w Muzeum Sztuki Współczesnej Andy’ego Warhola w Medzialaborcach na Słowacji, aby w otoczeniu prac artysty stworzyć własny dialog z ideą twórcy POP-ARTU. Intensywnej pracy twórczej towarzyszyła opieka merytoryczna wykładowców oraz szczegółowe oprowadzenie po ekspozycji przez pracownika Muzeum, Panią Carmen Cilipovą. Partnerem projektu jest Muzeum w Medzilaborcach, a warsztaty odbyły się dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, mgr Ľudmily Štecovej. Wydarzenie zakończy się publikacją i cyklem wystaw, m.in. w Medzilaborcach.

Autorami projektu są: dr Iwona Bugajska-Bigos i dr hab. Karol Gąsienica-Szostak, PWSZ w Nowym Sączu, dr Anna Steliga, UR w Rzeszowie, dr Anna Kałamarz-Kucz, PWSW w Przemyślu.