W dniach 22–23 listopada 2017 r. w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyło się II Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat „Zabawa w edukacji dziecka”. Seminarium zorganizowali Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Zabawa i Edukacja oraz Studenci Wydziału Pedagogicznego Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).

 

Tematyka autorskich wystąpień w pierwszym dniu seminarium dotyczyła zabawy w różnych jej kontekstach – teoretycznym, badawczym i praktycznym. Porządek wystąpień był następujący:

· Kształcenie studentów w Instytucie Pedagogicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – lic. Aleksandra Konewska, lic. Magdalena Palacz, lic. Aneta Król;

· Kształcenie studentów na Wydziale Pedagogicznym Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie – Studenci Wydziału Pedagogicznego Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie;

· Ulubione zabawy dzieci w wieku przedszkolnym – lic. Agnieszka Matiaszek, lic. Adrianna Dziubanowska, lic. Katarzyna Jurczak;

· Zabawki preferowane przez dzieci w wieku przedszkolnym – lic. Klementyna Salabura, lic. Sylwia Skrzypiec, Joanna Michniak;

· Hra a jej pedagogický význam – Studenci Wydziału Pedagogicznego Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie.

 

Interesującym punktem programu obrad seminarium były warsztaty metodyczne Zabawy w krainie Królowej Śniegu. Stały się one doskonałą okazją do integracji studentów polskich i słowackich, a także wymiany doświadczeń praktycznych w zakresie zabawy.

W drugim dniu seminarium uczestnicy odbyli wizytę studyjną w Miejskim Przedszkolu Nr 14 im. M. Montessori w Nowym Sączu, w ramach której prowadzili obserwacje zabaw dziecięcych w grupach montessoriańskich i tradycyjnych. Uczestniczyli także w prezentacji osiągnięć edukacyjnych przedszkola.

 

Patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawowały:

· prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Zacłona – Dyrektor IP PWSZ w Nowym Sączu,

· prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. – Profesor PF Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie i IP PWSZ w Nowym Sączu,

· prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. – Kierownik Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Elementarnej i Psychologii,

· dr Beata Lisowska – Starszy wykładowca IP PWSZ w Nowym Sączu,

· dr Mirosława Socha – Starszy wykładowca IP PWSZ w Nowym Sączu,

· PaedDr Renáta Gumanová – Dyrektor Przedszkola Bajkalská w Preszowie,

· mgr Beata Majewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 14 im. M. Montessori w Nowym Sączu.

Stroną organizacyjną seminarium zajęli się: lic. Arleta Hojdycz, lic. Agnieszka Gryboś, Ewelina Plata, Barbara Niemiec, lic. Agnieszka Czajka, Mgr. Ing. Vladimír Gerka i inni.