W dniu 2 marca 2018 r. Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. podpisał porozumienie o objęciu patronatem IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Św. Kingi w Nowym Sączu. Jest to kolejna ze szkół ponadgimnazjalnych, która dołączyła do 18 szkół partnerskich współpracujących obecnie z PWSZ w Nowym Sączu. Uczelnię reprezentowali: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw oraz Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy doc. dr Marek Reichel, a ze strony Liceum w spotkaniu uczestniczyła mgr Lucyna Zygmunt – Dyrektor. W ramach współpracy Uczelnia zobowiązała się do wspierania placówki w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Ponadto jednym ze wspólnych obszarów działania będzie kontynuacja kształcenia uczniów w Instytucie Kultury Fizycznej. Podpisane porozumienie niesie za sobą także szereg możliwości m.in. zaproszenia uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Św. Kingi do udziału w organizowanych przez PWSZ w Nowym Sączu wydarzeniach sportowych i kulturalnych, konferencjach naukowych, seminariach, czy wykładach otwartych. Obie instytucje zobowiązały się wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, tak, aby młodzież pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie.