W dniu 5 marca 2018 r. Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. podpisał porozumienie o współpracy z firmą PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. Z ramienia spółki w spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Walter – Członek Zarządu. Jest to kolejna instytucja otoczenia społeczno-gospodarczego, która dołączyła do grona placówek sprzyjających rozwojowi PWSZ w Nowym Sączu m.in. poprzez: opiniowanie procesu kształcenia na kierunkach/specjalnościach w obszarze turystyki, organizowanie wspólnych konferencji naukowych związanych z obszarem działalności Spółki, czy wydarzeń promujących walory turystyczne Sądecczyzny. W ramach zawartego porozumienia obie strony rozważają także aplikowanie o środki zewnętrzne, na rzecz realizacji wspólnych projektów. Ponadto nawiązana współpraca przewiduje możliwość praktyk studenckich w obiekcie prowadzonym przez spółkę tj. Hotelu Perła Południa w Rytrze, co niewątpliwie wpłynie na doskonalenie praktycznych umiejętności studentów specjalności Ekonomika turystyki.