29 czerwca 2018 r. Rektor Uczelni dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw. podpisał porozumienie o współpracy Zakładem Usługowo-Produkcyjnym Emiter Spółka Jawna - Stanisław Bieda, Piotr Lis.
W spotkaniu uczestniczył Bartłomiej Bieda – wspólnik firmy i Marzena Bugańska – przedstawicielka działu marketingu. Podpisane porozumienie niesie za sobą szereg możliwości związanych z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorstwa oraz doświadczeń i dorobku naukowego Uczelni. Podczas spotkania zaproponowane zostały wspólne inicjatywy m.in.: współpraca naukowo-badawcza, prowadzenie prac dyplomowych studentów Uczelni, wymiana pracowników celem doskonalenia kadry naukowo-badawczej. Ponadto przedsiębiorstwo Emiter Sp.J. umożliwi studentom Instytutu Technicznego realizowanie praktyk zawodowych, kładąc nacisk na zdobycie nowych umiejętności praktycznych.

Firma EMITER to dynamicznie rozwijająca się firma założona w 1992 roku ze 100 procentowym udziałem kapitału polskiego.  Należy do liderów w produkcji i sprzedaży złącz i rozdzielnic elektrycznych w obudowach z materiału termoutwardzalnego. EMITER dostarcza kompletne rozwiązania dla klientów we wszystkich segmentach: projektantom, instalatorom, oraz przedsiębiorstwom i zakładom energetycznym.