Gratulacje i wyrazy uznania dla dr n. med. Stanisława Malinowskiego,

starszego wykładowcy w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu

z okazji uhonorowania Medalem "Gloria Medicinae".

malinowski 

 

fot. Sądecznin.info

 

Medal "Gloria Medicinae" to najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest przyznawany przez Kapitułę za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.