26 listopada 2018 r. w Uczelni, z własnej inicjatywy, gościł Pan Ludomir Handzel – nowo wybrany Prezydent Miasta Nowego Sącza.

Podczas wizyty JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. zaprezentował problemy Uczelni oraz możliwości współpracy z Urzędem Miasta. W szczególności wyraził zainteresowanie dalszym wspieraniem wszelkich inicjatyw sprzyjających zarówno rozwojowi Miasta, jak i PWSZ w Nowym Sączu. Wśród obszarów tematycznych, które omawiano na spotkaniu znalazły się m.in. rozwój infrastruktury Uczelni, w tym budowa nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego PWSZ, współpracę w zakresie sportu i działań służących poprawie jakości życia i spędzania czasu wolnego, rozwoju kierunków kształcenia służących potrzebom miasta i regionu.

Pan Prezydent wysłuchał także informacji o postępie prac nad utworzeniem kierunku studiów związanego z obronnością i bezpieczeństwem narodowym, które trwają od roku i zbliżają się do finału. W pełni zaaprobował tę inicjatywę Uczelni. Warto również podkreślić, że w ramach dobrych praktyk zaplanowano podpisanie aktualnego porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Uczelnią. Dzięki umowie potencjał i dorobek PWSZ w Nowym Sączu byłby wykorzystywany przy opracowywaniu efektywnej i przyjaznej mieszkańcom polityki społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Uczelnia chce i powinna być dla Nowego Sącza źródłem innowacji, pomysłów, dzięki którym miasto będzie się rozwijać, a także rozwiązywać problemy i stawiać czoła wyzwaniom. Współpraca PWSZ w Nowym Sączu z miastem na wielu polach trwa już od lat, a jej potencjał intelektualny nie jest jedynym obszarem, w którym współdziałanie będzie obopólnie korzystne. Jego Magnificencja Rektor pogratulował wyborczego sukcesu Panu Prezydentowi.