W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Partnerów Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji „Poprad-Dunajec”.

Spotkanie, które miało miejsce w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu było jubileuszem 5 lecia Partnerstwa.

Była to okazja do podsumowania działań, wydarzeń i wspólnych spotkań, które odbyły się na naszym pograniczu w latach 2013-2018, a także wręczenia podziękowań wszystkim Partnerom.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu została wyróżniona, otrzymując podziękowanie za 5 lat partnerstwa, w szczególności za zaangażowanie we współpracę, wytrwałość, kreatywność i szukanie nowych propozycji

przedsięwzięć w obszarze przygranicznym Polski i Słowacji.

Z ramienia Uczelni w wydarzeniu uczestniczył Pan dr Jarosław Handzel z Instytutu Ekonomicznego, który odebrał te podziękowania.